Dlaczego warto ubezpieczyć nieruchomość?

Dlaczego warto ubezpieczyć nieruchomość?

Ubezpieczenie majątkowe mieszkania i domu jest jedną z polis oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Chroni i zabezpiecza mienie osoby ubezpieczonej przy różnego rodzaju przykrych konsekwencjach. Dom, na który pracujemy i odkładamy wiele lat jest naszym największym kapitałem. Ochraniając go, dzięki polisie mieszkaniowej zyskujemy spokój i bezpieczeństwo.

Ubezpieczenie mieszkaniowe kojarzy się najczęściej z zabezpieczeniem na wypadek naturalnych kataklizmów, takich jak powódź, wichura, czy uderzenie pioruna. Warto mieć na uwadze, że taki rodzaj polisy przyda się również w przypadku drobnych szkód, do których można zaliczyć niewielkie przepięcia, czy zalanie sąsiada.

Jaki wariant ubezpieczenia jest najbardziej korzystny?

Podstawowym i tym, na który najczęściej się decydujemy, jest pakiet
dotyczący ubezpieczenia murów od ognia i innych zdarzeń losowych, a także kradzieży z włamaniem. Zakup takiej polisy konieczny jest w przypadku, kiedy mieszkanie zostało nabyte wraz z zaciągniętym na nie kredytem hipotecznym. Ubezpieczenie o takiej ochronie wymagane jest przez banki udzielające kredytu z przeznaczeniem na zakup nieruchomości.

Pożary, powodzie, czy pęknięcia rur, to zdarzenia, które mogą przytrafić się każdemu, posiadanie w takiej sytuacji polisy mieszkaniowej, na pewno oszczędzi koszty związane z naprawieniem ewentualnej szkody.
W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia sprzętu elektronicznego w wyniku przepięcia elektrycznego lub z powodu wyładowań, polisa pokryje zakup nowych urządzeń i tym samym uchroni nasz portfel przed niespodziewanym wydatkiem.

Ubezpieczenie mieszkaniowe powinniśmy dostosować do swoich potrzeb. W przypadku, gdy nieruchomość nie jest położona w sąsiedztwie rzeki, czy jeziora, zagrożenie powodzią nie istnieje bądź jest niewielkie.
Położenie mieszkania również ma ogromne znaczenie. Mieszkając na parterze nie mamy szansy zalać sąsiadów.
Dobierając właściwy wariant ubezpieczenia dostosujmy pod własne potrzeby.
Polisa, zawierająca ochronę przed pęknięciem rur na pewno sprawdzi się w przypadku, kiedy dojdzie do zdarzenia i zalejemy mieszkanie sąsiadów bądź własne. Pokryje wtedy koszty związane z naprawą oraz ewentualnym odszkodowaniem.

Ubezpieczyć możemy również wyposażenie mieszkania, zarówno stałe jego części, jak: zabudowa, glazura, płytki ścienne, okna i drzwi, a także ruchomości: meble, sprzęt AGD, dzieła sztuki, rowery, środki pieniężne i inne rzeczy gromadzone w domu.
Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe rozszerzają polisę o tak zwaną ochronę szyb domowych. Ma to szczególne odniesienie w przypadku szyb okiennych, drzwi wewnętrznych z szybami i elementów zabudowy ze szkłem (biblioteczka, szafa, komody).

Tak jak w przypadku wszystkich innych polis, przed decyzją o zakupie ubezpieczenia powinniśmy porównać oferty, które przedstawiają nam dostępne na rynku towarzystwa ubezpieczeniowe. Różnią się one nie tylko końcową ceną, ale przede wszystkim możliwością ochrony mienia.
Podstawowym wariantem jest ten od zdarzeń losowych i każda osoba, mająca w posiadaniu nieruchomość, powinna zabezpieczyć mieszkanie tego rodzaju ubezpieczeniem.
Decydując się na rozbudowany wariant ochrony, musimy mieć świadomość, że za każde rozszerzenie, wzrośnie cena polisy, co na pewno nie pozostaje bez znaczenia dla domowego budżetu. Dodatkowa ochrona w ubezpieczeniu nieruchomości z kolei na pewno zapewni bezpieczeństwo finansowe w przypadku zniszczenia naszego mienia. Warto więc rozważyć, jaki rodzaj ochrony jest dla nas niezbędny i dokładnie przemyśleć dostępne warianty przy ubezpieczeniu mieszkania.

Przegląd obiektów budowlanych

Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane to właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, zapewniając w szczególności spełnienie tzw. wymagań podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Nałożenie odpowiedzialności za stan obiektu na jego właściciela lub zarządcę oznacza, że jest ona powiązana z podejmowaniem czynności w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania obiektu budowlanego, a nie z prawem własności.
Natomiast zgodnie z art. 61 pkt 2 właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Aby zapewnić właściwe utrzymanie obiektu budowlanego, jego właściciel lub zarządca ma obowiązek zapewnić przeprowadzenie okresowych kontroli osoby do tego uprawnione.

Przegląd obiektów budowlanych https://www.batiplus.pl/przeglad-obiektow-budowlanych/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *