Tag: Ubezpieczenie nieruchomości

Czy warto ubezpieczyć dom lub mieszkanie?

Czy warto ubezpieczyć dom lub mieszkanie?

Choć dla wielu to pytanie brzmi co najmniej zaskakująco, wcale nie jest bezpodstawne, bo przypadki nieubezpieczenia posiadanej nieruchomości nie są niestety rzadkością. Pozorna oszczędność, podyktowana często wątpliwymi w swej formie wymówkami (spokojna okolica, gdzie nie ma włamań, brak czynników mogących wywołać innego rodzaju zagrożenia), później skutkuje 

Dlaczego warto ubezpieczyć nieruchomość?

Dlaczego warto ubezpieczyć nieruchomość?

Ubezpieczenie majątkowe mieszkania i domu jest jedną z polis oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Chroni i zabezpiecza mienie osoby ubezpieczonej przy różnego rodzaju przykrych konsekwencjach. Dom, na który pracujemy i odkładamy wiele lat jest naszym największym kapitałem. Ochraniając go, dzięki polisie mieszkaniowej zyskujemy spokój i bezpieczeństwo. 

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenia nieruchomości wchodzą w skład ubezpieczeń majątkowych i co do zasady są ubezpieczeniami dobrowolnymi. W przypadku kredytu hipotecznego ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości jest jedną z form zabezpieczenia kredytu. Ubezpieczeniem można objąć zarówno dom, jak i mieszkanie, niektórzy ubezpieczyciele pozwalają na ubezpieczenie garażu czy innych nieruchomości o charakterze niemieszkalnym. Coraz częściej wraz z samą nieruchomością ubezpiecza się również jej wyposażenie, a więc meble, sprzęt czy cenne przedmioty.

Przed czym chroni ubezpieczenie nieruchomości?
W podstawowym zakresie ubezpieczenie nieruchomości chroni nieruchomość przed zalaniem, pożarem, ale również przed włamaniem i jego skutkami. Zalanie i pożar, do których często bywają dodawane inne kataklizmy, jak huragany czy nawałnice, a więc zdarzenia nagłe o dość niespodziewanym przebiegu, wchodzą w zakres podstawowej ochrony ubezpieczeniowej. Nieruchomość może być chroniona nie tylko wtedy, gdy jest zamieszkana. W wielu przypadkach ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie nieruchomości na etapie jej budowania. Ochrona przed katastrofą budowlaną gwarantuje mieszkanie zastępcze na czas usuwania skutków katastrofy.

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenia nieruchomości mogą być także tworzone jedynie z myślą o domach mieszkalnych, przy czym ochrona ubezpieczeniowa może obejmować taką nieruchomość na etapie jej budowania, jak i po oddaniu nieruchomości. W tym przypadku bardzo często ubezpieczyciele przedłużają ochronę na wybudowany dom. Takie ubezpieczenie może także chronić narzędzia i maszyny budowlane, jakie wykorzystuje się w czasie budowy. Natomiast przy nieruchomościach już wybudowanych ochrona ubezpieczeniowa może obejmować także ogrodzenie nieruchomości czy niektóre dodatkowe pomieszczenia, jak piwnice, garaże czy poddasza.

Ubezpieczenie wyposażenia

W ramach ubezpieczenia nieruchomości bardzo często chroni się także różne elementy wyposażenia wnętrza. Najczęściej ubezpieczającym dom czy mieszkanie zależy na ochronie sprzętu czy mebli. Ochrona może działać także w przypadku włamania czy kradzieży rabunkowej. Ten zakres ochrony bywa często wybierany jedynie na czas nieobecności, spowodowanej np. wyjazdem całej rodziny. Ubezpieczana nieruchomość może być także chroniona przed skutkami działań wandalizmu czy przed konsekwencjami tak zwanego rażącego niedbalstwa, spowodowanego m.in. przez włączone żelazko.