Jak pokolenie Z korzysta z ubezpieczeń zdrowotnych?

Jak pokolenie Z korzysta z ubezpieczeń zdrowotnych?

Według opublikowanych pod koniec lipca danych Głównego Urzędu Statystycznego nt. polskich pracowników (Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w lutym 2023 r.), przedstawiciele pokolenia Z stanowią już 9,5% zatrudnionych, łącznie jest ich ponad 1,4 mln. I z roku na rok będzie ich coraz więcej. Pracodawcy 

Ubezpieczenie zdrowotne w ramach etatu czy prywatna polisa zdrowotna? – analiza rankomat.pl

Ubezpieczenie zdrowotne w ramach etatu czy prywatna polisa zdrowotna? – analiza rankomat.pl

W ramach umowy o pracę z naszej pensji pobierana jest składka zdrowotna w wysokości minimum 314,10 zł. Jeśli jednak chcemy szybkiego i łatwego dostępu do specjalistów oraz badań diagnostycznych, możemy zyskać to, gdy w podobnej cenie wykupimy prywatną polisę zdrowotną. W tej cenie możemy otrzymać 

Najbardziej narażeni na choroby zawodowe nie mają polis zdrowotnych

Najbardziej narażeni na choroby zawodowe nie mają polis zdrowotnych

Według najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (na koniec pierwszego kwartału br.) z dodatkowych polis zdrowotnych korzysta już 4,3 mln Polaków. Większość z nich ubezpieczona jest w ramach umów grupowych, gdzie ubezpieczającym są pracodawcy. Które branże są najlepiej chronione sprawdził SALTUS Ubezpieczenia. Z analizy ubezpieczyciela wynika, 

Schorowany jak sprzedawca – największe zagrożenia zdrowotne w handlu

Schorowany jak sprzedawca – największe zagrożenia zdrowotne w handlu

Handel jest jedną z branż, w których duża rotacja pracowników to powszechne zjawisko. Skalę obrazują między innymi dane gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) oraz Randstad. Z kwartalnych analiz GUS pt. Popyt na pracę, wynika że w grupie firm obejmującej handel i naprawę pojazdów samochodowych 

Zabezpieczenie w przypadku utraty zdrowia

Zabezpieczenie w przypadku utraty zdrowia

Dzisiaj, kiedy nakłady na opiekę medyczną nie pokrywają wszystkich kosztów leczenia, warto pomyśleć o wykupieniu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w swojej ofercie kilka rodzajów ubezpieczeń zdrowotnych, stanowiących uzupełnienie świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ubezpieczenia te w wielu przypadkach umożliwiają korzystanie z