Czy polisa na życie pomoże po utracie zdolności do pracy?

Czy polisa na życie pomoże po utracie zdolności do pracy?

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w grudniu 2021 roku w Polsce 145 tys. osób pobierało renty z tytułu niezdolności do pracy. Utrata możliwości wykonywania pracy zarobkowej częściej dotyka mężczyzn – to aż 66%przypadków. Co więcej, z tym problemem zmagają się nie tylko seniorzy – 

Jak polisa pracownicza pomoże po wypadku przy pracy?

Jak polisa pracownicza pomoże po wypadku przy pracy?

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym półroczy tego roku poszkodowanych w wypadkach przy pracy było 28 400 pracowników. To na szczęście jedynie o 1,8% więcej niż rok wcześniej. Dobrą wiadomością jest też fakt, że mniej było przypadków śmiertelnych i urazów ciężkich (odpowiednio o 20% 

Ubezpieczenia utraty dochodu coraz popularniejsze na świecie. A w Polsce?

Ubezpieczenia utraty dochodu coraz popularniejsze na świecie. A w Polsce?

Rynek ubezpieczeń utraty dochodu będzie rósł w tempie 3% rocznie i w 2026 r. osiągnie wartość 46,1 mld dolarów – podają analitycy Market Data Forecast w raporcie „Global Income Protection Insurance Market”. Ich zdaniem najszybszy wzrost zanotują ubezpieczyciele z krajów europejskich. Ochrona na wypadek utraty 

Zabezpieczenie w przypadku utraty zdrowia

Zabezpieczenie w przypadku utraty zdrowia

Dzisiaj, kiedy nakłady na opiekę medyczną nie pokrywają wszystkich kosztów leczenia, warto pomyśleć o wykupieniu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w swojej ofercie kilka rodzajów ubezpieczeń zdrowotnych, stanowiących uzupełnienie świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ubezpieczenia te w wielu przypadkach umożliwiają korzystanie z 

Ubezpieczenie na życie – ważna i potrzebna polisa

Ubezpieczenie na życie – ważna i potrzebna polisa

Podstawowym celem ubezpieczenia na życie, jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, co przede wszystkim skutkuje większym poczuciem bezpieczeństwa. Gwałtowny wzrost tempa życia, odpowiedzialność za rodzinę powoduje, że często stajemy przed decyzją, jak zabezpieczyć najbliższych w przypadku śmierci? Wykupienie polisy na życie zapewnia nam komfort psychiczny,