Ubezpieczenia utraty dochodu coraz popularniejsze na świecie. A w Polsce?

Ubezpieczenia utraty dochodu coraz popularniejsze na świecie. A w Polsce?

Rynek ubezpieczeń utraty dochodu będzie rósł w tempie 3% rocznie i w 2026 r. osiągnie wartość 46,1 mld dolarów – podają analitycy Market Data Forecast w raporcie „Global Income Protection Insurance Market”. Ich zdaniem najszybszy wzrost zanotują ubezpieczyciele z krajów europejskich. Ochrona na wypadek utraty 

Czym są ubezpieczenia społeczne?

Czym są ubezpieczenia społeczne?

Ubezpieczenia społeczne mają na celu zapewnienie ochrony osobom ubezpieczonym, a także członkom ich rodzin. Świadczenia zapewniają środki utrzymania w przypadku czasowej lub trwałej niezdolności do pracy. Rodzaje ubezpieczeń społecznych: – ubezpieczenie emerytalne, – ubezpieczenie rentowe, – ubezpieczenie chorobowe, – ubezpieczenie wypadkowe. Ubezpieczenie emerytalne wchodzące w