Jak polisa pracownicza pomoże po wypadku przy pracy?

Jak polisa pracownicza pomoże po wypadku przy pracy?
  • Choć w pierwszym półroczu br. 500 osób więcej było poszkodowanych w wypadkach przy pracy w porównaniu z zeszłym rokiem, to mniej było wypadków śmiertelnych i ciężkich urazów, wynika z danych GUS.
  • Odszkodowanie za wypadek z ZUS nie wyklucza wypłaty z polisy pracowniczej i odwrotnie.
  • Grupowe ubezpieczenia pracownicze są łatwiej dostępne i tańsze w porównaniu z indywidualnymi polisami zdrowotnymi i na życie.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym półroczy tego roku poszkodowanych w wypadkach przy pracy było 28 400 pracowników. To na szczęście jedynie o 1,8% więcej niż rok wcześniej. Dobrą wiadomością jest też fakt, że mniej było przypadków śmiertelnych i urazów ciężkich (odpowiednio o 20% i 5%). Niemniej, każdy uszczerbek na zdrowiu wymaga uwagi medycznej, czasem kosztownej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia pomoc w powrocie do zdrowia po wypadkach przy pracy w postaci m.in. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, jednorazowego odszkodowania, a w skrajnych przypadkach renty, gdy pracownik utraci zdolność do pracy. Jest to wydatna pomoc, jednak ustawowo uregulowane kwoty tych świadczeń, nie zawsze są w stanie pokryć potrzeby pracowników. W takim przypadku z pomocą przychodzą ubezpieczenia pracownicze – grupowe polisy na życie i polisy zdrowotne. Z reguły zakładają wyższe limity w porównaniu ze świadczeniami publicznymi. Co więcej, wypłaty z ZUS i z dodatkowych ubezpieczeń nie wykluczają się nawzajem, więc pracownicy mogą otrzymać podwójne wsparcie – zauważa Tomasz Kaniewski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie w EIB SA.

ŚwiadczenieZUSWartości w typowych polisach pracowniczych
Jednorazowe odszkodowanie za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu1 269 zł500 – 2 000 zł
Odszkodowanie z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego22 212 zł10 000 – 100 000 zł
Odszkodowanie za śmierć ubezpieczonego dla rodziny114 231 zł (gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci)50 000 – 200 000 zł

Polisa na życie zapewnia odszkodowanie po wypadku

W swoim podstawowym zakresie (jak nazwa wskazuje) ubezpieczenie zapewnia wypłatę odszkodowania najbliższym zmarłego. Z reguły polisy pracownicze zapewniają jednak o wiele szerszy zakres ochrony. Do najpopularniejszych umów dodatkowych należą zabezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków czy utraty zdolności do pracy. Na ich podstawie poszkodowani pracownicy oprócz odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu mogą liczyć również na środki na operacje chirurgiczne, rehabilitację, dodatkowe konsultacje specjalistyczne oraz badania diagnostyczne. Polisy mogą także zakładać odszkodowanie za każdy dzień pobytu w szpitalu i zwolnienia lekarskiego, a także assistance medyczne po wypadku.

Wysokości odszkodowań z polis pracowniczych są różne. Każdy program zawiera wybrane przez pracodawcę i pracowników ryzyka, kładąc nacisk na ochronę życia i zdrowia pracowników lub ich najbliższych. Z reguły świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego wahają się od 50 000 zł do 200 000 zł, ale można też spotkać polisy gwarantujące jeszcze wyższe świadczenie. Bardzo ważnym ryzykiem w programach grupowych jest ryzyko trwałej niezdolności do pracy. Konieczność zakończenia pracy zawodowej wiąże się z ogromnymi wydatkami finansowymi na leczenie oraz uszczerbkiem w comiesięcznym budżecie rodziny. Środki uzyskiwane z ZUS powinny być w tym wypadku wspomagane poprzez prywatne polisy. Może też się zdarzyć, że polisa zakłada dodatkową sumę ubezpieczenia dla specyficznych wypadków, wypłacaną oprócz podstawowej kwoty wynikającej z głównej sumy ubezpieczenia. Polisa możne np. zakładać dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego. A pamiętajmy, że jako wypadek przy pracy klasyfikowane są również zdarzenia w drodze do i z pracy – mówi Tomasz Kaniewski z EIB SA.

Polisa zdrowotna pomaga utrzymać pracowników w dobrym zdrowiu

Zadaniem tych ubezpieczeń jest zapewnienie pracownikom dostępu do prywatnych świadczeń zdrowotnych, czyli w zamyśle szybszej pomocy niż ta, na którą możemy liczyć w ramach NFZ. Mogą zatem odegrać niebagatelną rolę w powrocie do zdrowia po wypadku. Jak wiadomo szybka diagnoza powikłań czy dodatkowych problemów spowodowanych przez wypadek, jest podstawą powrotu do zdrowia po wypadku. Co więcej, często ubezpieczyciele dają możliwość uzupełnienia zakresu ubezpieczenia zdrowotnego o świadczenia rehabilitacyjne, podobnie jak w przypadku polis na życie. Biorąc pod uwagę, że ciężkie uraz mogą wymagać długoletniego leczenia, każde dodatkowe wsparcie, zabieg rehabilitacyjny może istotnie przyspieszyć leczenie.

Chciałbym zaznaczyć, że polisy grupowe są korzystnym rozwiązaniem, nawet w sytuacji, gdy pracownik płaci za nie samodzielnie. Dzięki efektowi skali zakres, sumy ubezpieczenia, a przede wszystkim składka są z reguły atrakcyjniejsze w porównaniu z ubezpieczeniami indywidualnymi. Ponadto, w przypadku grupowych polis na życie ubezpieczyciele zazwyczaj nie wymagają wypełnienia szczegółowej ankiety medycznej, jak to ma miejsce przy ubezpieczeniach indywidualnych. Są zatem łatwiej dostępne dla pracowników – dodaje Tomasz Kaniewski z EIB SA.

Źródło: EIB SA.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *