Jak pokolenie Z korzysta z ubezpieczeń zdrowotnych?

Jak pokolenie Z korzysta z ubezpieczeń zdrowotnych?
  • 1,4 mln polskich pracowników to przedstawiciele Pokolenia Z.
  • Choć Zetki różnią się w podejściu do pracy od innych pokoleń, to podobnie jak pozostali cenią sobie prywatną opiekę medyczną jako benefit pracowniczy.
  • Wybierając zakres benefitu, pracodawcy powinni pamiętać o nawykach pokolenia Z, czyli m.in. o tym, że oczekują dostępu do świadczeń psychologicznych.
  • Zetki najczęściej korzystają (oprócz internisty) z konsultacji ginekologicznych, dermatologicznych i okulistycznych.

Według opublikowanych pod koniec lipca danych Głównego Urzędu Statystycznego nt. polskich pracowników (Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w lutym 2023 r.), przedstawiciele pokolenia Z stanowią już 9,5% zatrudnionych, łącznie jest ich ponad 1,4 mln. I z roku na rok będzie ich coraz więcej. Pracodawcy zdają sobie sprawę, że ich podejście do pracy jest inne i będą musieli uwzględnić pewne istotne dla nich kwestie, jak zachowanie work-life balance czy chęć wykonywania pracy zgodnej z pasjami i zainteresowaniami. To tylko część czynników, które odróżniają ich od starszych pokoleń. Jednak mają z nimi też jedną istotną cechę wspólną – cenią sobie benefit pracowniczy w postaci dostępu do prywatnej opieki medycznej.

Najmłodsze pokolenie pracowników bardziej świadomie podchodzi do kwestii zdrowia. Otwarcie mówią o problemach i nie zwlekają z wizytą u lekarza, gdy pojawią się problemy. Dbają też o profilaktykę. Nie dziwię się więc, że sprawny dostęp do pomocy medycznej jest jednym z ich priorytetów. Pracodawcy powinni zatem dostosować zakres proponowanych benefitów do ich oczekiwań i potrzeb. To wcale nie musi oznaczać, że przedstawiciele pokolenie Z oczekują najbardziej rozbudowanych wariantów grupowego ubezpieczenia zdrowotnego czy pakietu medycznego. Choć nadal najwięcej osób korzysta z najwyższego wariantu ubezpieczenia, które oferujemy, to patrząc na ostatnie półtora roku, najbardziej dynamiczny przyrost ubezpieczonych zauważyliśmy w pakiecie podstawowym. W przypadku przedstawicieli pokolenia Z był to ponad 4,5-krotny wzrost, przy nieco ponad 2-krotnym zwiększeniu liczby osób korzystających z najwyższego wariantu ubezpieczenia – mówi Marcin Załęski, Marcin Załęski, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych i Pracowniczych SALTUS Ubezpieczenia.

Według raportu „Zoomersi w pracy, czyli jak Pokolenie Z podbija rynek pracy w Polsce”, przygotowanego przez CPL Poland wśród 5 najważniejszych benefitów pracowniczych 34,03% Zetek wymienia opiekę medyczną (to 3. miejsce, wyżej notowane są tylko kursy i szkolenia 37,38 i dodatkowe dni wolne 36,46%).

Z jakich świadczeń medycznych korzysta pokolenie Z?

SALTUS Ubezpieczenia przyjrzał się, które usługi zdrowotne najczęściej zamawiają najmłodsi pracownicy. To świadczenia, do których powinni mieć więc stały dostęp bez limitów.

Zetki najczęściej korzystają z:

  • konsultacji ginekologicznych,
  • konsultacji dermatologicznych,
  • badania TSH (hormon tyreotropowy) – kontrola tarczycy,
  • morfologii,
  • konsultacji okulistycznych.

Lista nie uwzględnia kontaktów z internistą, ponieważ one zawsze są na pierwszym miejscu, niezależnie od grupy wiekowej. Jednak w przypadku pokolenia Z warto zwrócić uwagę na jedna ważną rzecz. Większość porad lekarza pierwszego kontaktu realizują zdalnie, za pomocą telemedycyny. Podobnie postępują także z konsultacjami specjalistycznymi, jeśli nie ma konieczności kontaktu bezpośredniego, wolą pomoc zdalną. W ten sposób realizują 10,9% porad specjalistycznych. W przypadku starszych pokoleń ten odsetek wynosi 7,9%. To ważny czynnik, o którym powinni pamiętać pracodawcy przy tworzeniu benefitu – dodaje Marcin Załęski z SALTUS Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie z dostępem do psychologa

Przy wyborze zakresu świadczeń warto też pamiętać, o tym, że dla Zetek dobrostan psychologiczny nie jest tematem tabu i otwarcie mówią o problemach i szukają pomocy. To widać również w przywołanym na początku raporcie Zoomersi w pracy. Wśród wspomnianych wcześniej 5 najważniejszych benefitów 13,46% osób wskazuje wsparcie psychologiczne oferowane przez pracodawcę. Ten trend widzą także ubezpieczyciele. Większość towarzystw oferuje świadczenia psychologiczne i psychiatryczne w poszczególnych wariantach ubezpieczenia lub jako pakiety dodatkowe.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *