Czy warto ubezpieczyć dom lub mieszkanie?

Czy warto ubezpieczyć dom lub mieszkanie?

Choć dla wielu to pytanie brzmi co najmniej zaskakująco, wcale nie jest bezpodstawne, bo przypadki nieubezpieczenia posiadanej nieruchomości nie są niestety rzadkością. Pozorna oszczędność, podyktowana często wątpliwymi w swej formie wymówkami (spokojna okolica, gdzie nie ma włamań, brak czynników mogących wywołać innego rodzaju zagrożenia), później skutkuje wielotysięcznymi stratami nie do odrobienia.

Jakie potrzeby, takie ubezpieczenie?

W rzeczy samej. Gdy jesteśmy zainteresowani finansową ochroną własnych czterech kątów, sprawdzajmy, który bank lub ubezpieczyciel ma możliwie szeroką ofertę, a tym samym często atrakcyjne warunki. Dom lub mieszkanie można ubezpieczyć zarówno na okoliczność kradzieży i zdarzeń losowych. Co w sytuacji, gdy jednak wynajmujemy mieszkanie albo dom i przechowujemy w nich cenne dla nas przedmioty? O to też nie trzeba się martwić, bo np. Santander umożliwia ich ubezpieczenie na wypadek kradzieży, zalania, pożaru czy przepięcia. Ubezpieczenie w niektórych bankach dostępne jest także w sytuacji, gdy kredyt hipoteczny zaciągnięty na poczet zakupu danej nieruchomości spłacany jest u konkurencyjnego podmiotu.

Ubezpieczenie od domowych usterek i awarii?

Zgadza się, dziś można ubezpieczyć niemalże wszystko, jednak tego rodzaju rozwiązania bywają niekiedy nad wyraz przydatne, bo wówczas zjawia się fachowiec i kompleksowo naprawia to, co pilnie wymaga ręki specjalisty. Często mamy do wyboru 2 pakiety (podstawowy, rozszerzony) lub więcej. W pierwszym przypadku odwiedza nas hydraulik, elektryk, ślusarz lub kominiarz (oczywiście zależy to od wachlarza usług zaproponowanego przez bank), a przy wariancie rozbudowanym możliwa jest zazwyczaj też naprawa sprzętów RTV, AGD, a nawet wizyty pielęgniarki lub  lekarza rodzinnego. Wygoda ma swoją cenę, jeśli jednak uznamy, że spokój i dostępność fachowca są dla nas ważniejsze, nie warto zbyt długo zwlekać.

Szczegółowy zakres ochrony

To kwestia, którą należy dokładnie omówić z konsultantem, by uniknąć niedopowiedzeń, a w konsekwencji zaskoczenia i rozczarowania – gdy okaże się, że zaistniała okoliczność była wyłączona spod działania polisy. Warto być przygotowanym na skutki pożarów, zalań, przepięć, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych, kradzieży z włamaniem czy nawet rabunków. Ewentualne rozszerzenie ochrony należy do wyłącznej decyzji samego zainteresowanego. W zależności od zamieszkiwanego regionu, popularne bywają np. ubezpieczenia od powodzi czy domku letniskowego. Objąć ochroną można też miejsce postojowe lub miejsce w hali garażowej, a nawet cenne rośliny ogrodowe i inne budynki znajdujące się na danej posesji.

Ile mogą wynosić sumy ubezpieczenia?

W przypadku nieruchomości i oddziałujących na nie zdarzeń losowych mowa o kwotach od 50 000 nawet do 3 000 000 PLN, zaś ochrona stałych elementów nieruchomości od kradzieży z włamaniem opiewa na sumę do 25 000 PLN. W przypadku aktów wandalizmu do 10 000 PLN, zaś kwota ubezpieczenia ruchomości od zdarzeń losowych to przedział 5 000 – 200 000 PLN. Przytoczone kwoty są realnymi przykładami, jednak szczegóły zawsze przedstawi upoważniony doradca.

Przegląd obiektów budowlanych

Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane to właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, zapewniając w szczególności spełnienie tzw. wymagań podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Nałożenie odpowiedzialności za stan obiektu na jego właściciela lub zarządcę oznacza, że jest ona powiązana z podejmowaniem czynności w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania obiektu budowlanego, a nie z prawem własności.
Natomiast zgodnie z art. 61 pkt 2 właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Aby zapewnić właściwe utrzymanie obiektu budowlanego, jego właściciel lub zarządca ma obowiązek zapewnić przeprowadzenie okresowych kontroli osoby do tego uprawnione.

Przegląd obiektów budowlanych https://www.batiplus.pl/przeglad-obiektow-budowlanych/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *