Recent Posts

Dlaczego warto ubezpieczyć nieruchomość?

Dlaczego warto ubezpieczyć nieruchomość?

Ubezpieczenie majątkowe mieszkania i domu jest jedną z polis oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Chroni i zabezpiecza mienie osoby ubezpieczonej przy różnego rodzaju przykrych konsekwencjach. Dom, na który pracujemy i odkładamy wiele lat jest naszym największym kapitałem. Ochraniając go, dzięki polisie mieszkaniowej zyskujemy spokój i bezpieczeństwo. […]

Zabezpieczenie w przypadku utraty zdrowia

Zabezpieczenie w przypadku utraty zdrowia

Dzisiaj, kiedy nakłady na opiekę medyczną nie pokrywają wszystkich kosztów leczenia, warto pomyśleć o wykupieniu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w swojej ofercie kilka rodzajów ubezpieczeń zdrowotnych, stanowiących uzupełnienie świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ubezpieczenia te w wielu przypadkach umożliwiają korzystanie z […]

Czy warto dodatkowo ubezpieczyć samochód?

Czy warto dodatkowo ubezpieczyć samochód?

Ubezpieczenie OC samochodu, to obowiązek każdego posiadacza pojazdu dopuszczonego do ruchu drogowego.
Decyzja o zakupie dodatkowych ubezpieczeń, gwarantuje większą ochronę kierowcy i jego pojazdu.

Ubezpieczenia Autocasco, co to jest i czego dotyczy?

Jest to najczęściej wybierane dodatkowe ubezpieczenie samochodu. Sprawdza się zarówno w przypadku kradzieży pojazdu, jak i w sytuacji, kiedy sami wyrządzimy szkodę ( może to być zarysowanie auta na parkingu lub drobne kolizje i stłuczki powodujące uszkodzenie pojazdu).
W razie uszkodzenia pojazdu, polisa umożliwia dokonanie napraw, a wszelkie jej koszty pokrywa ubezpieczyciel.

Zakres, który obejmujący ubezpieczenie AC :
– kradzież pojazdu
– całkowite lub częściowe szkody
– działania sił natury, które spowodowały uszkodzenie pojazdu
– akty wandalizmu spowodowane przez osoby trzecie, bez ustalenia sprawcy

W odróżnieniu od polisy OC, gdzie wybierany jest wariant najkorzystniejszy cenowo, przy ubezpieczeniu autocasco warto sprawdzić dostępne warianty dotyczący zakresu ochrony. Mogą one znacznie różnić się od siebie w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Zazwyczaj im droższa polisa, tym większy zakres korzyści i bezpieczeństwa w razie niespodziewanego zdarzenia.
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia AC, można ją określić tylko dla wybranego wariantu ochrony np. w razie kradzieży samochodu.

Assistance – ważna polisa w czasie długich podróży i dalekich wyjazdów

Jest to ubezpieczenie, która ma za zadanie ochronić ubezpieczonego w przypadku, gdy konieczna jest pomoc w zakresie medycznym, technicznym oraz prawnym w sytuacji awaryjnej. Gdy zdarzy się niespodziewane zdarzenie, w czasie którego auto staje się niesprawne na drodze, dzięki tej polisie uzyskujemy bezpłatne holowanie , możliwość transportu kierowcy pojazdu, a także wynajem auta zastępczego.
Przed podpisaniem polisy, powinniśmy dobrze zapoznać się z warunkami umowy i podjąć decyzję, czy ubezpieczenie ma dotyczyć zdarzeń na terenie Polski, czy również obejmować te, które przytrafią się po za granicami kraju.
Cena oraz zakres oferty zależy od oferty ubezpieczyciela. Assistance często sprzedawane jest w pakiecie OC oraz AC, wtedy jest najbardziej korzystne cenowo.

Ubezpieczenie jest dobrowolne i może z niego skorzystać każdy kierowca. Jeżeli często podróżujemy i samochód jest dość awaryjny, warto rozważyć nabycie dodatkowej polisy.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego zdarzenia, popularnie zwane – ubezpieczenie NNW. Jest to dodatkowa ochrona kierowcy i pasażerów. Taka polisa obejmuje ich życie i zdrowie.

W sytuacji, kiedy dojdzie do wypadku i uszczerbku na zdrowiu kierowcy lub pasażerów, ubezpieczenie to gwarantuje wypłatę odszkodowania.

Polisa NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków w sytuacji, gdy wystąpił on bezpośrednio podczas poruszania się pojazdu po drodze.
Odszkodowanie wypłacane jest również, kiedy wypadek miał miejsce podczas:
– wsiadania lub wysiadania z samochodu
– przebywania w aucie podczas zatrzymania samochodu lub postoju
– naprawy pojazdu na trasie

Tak jak w przypadku ubezpieczania AC, czy Assistance, zakup polisy NNW w pakiecie jest najbardziej korzystny cenowo.

Poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC, dodatkowe pakiety ubezpieczeń dają poczucie bezpieczeństwa i większą ochronę. W przypadku uszkodzenia auta, zostanie wypłacone nam odszkodowanie z pakietu AC, razie awarii auta rozwiązaniu służy Assistance, w przypadku, kiedy doszło do wypadku, polisa od jego następstw pozwoli na odzyskanie odszkodowania w tym zakresie.

Ubezpieczenie smartfona – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie smartfona – co warto wiedzieć?

Telefon komórkowy jest nieodłącznym elementem w dzisiejszym funkcjonowaniu. Za jego pomocą kontaktujemy się ze światem, robimy zdjęcia, zdalnie pracujemy i dokonujemy płatności online. Każdego dnia coraz większa liczba osób korzysta z możliwości dostępnych poprzez telefony komórkowe. Stały się urządzeniem zapewniającym nam rozrywkę, dostęp do poczty […]

Czym są ubezpieczenia społeczne?

Czym są ubezpieczenia społeczne?

Ubezpieczenia społeczne mają na celu zapewnienie ochrony osobom ubezpieczonym, a także członkom ich rodzin. Świadczenia zapewniają środki utrzymania w przypadku czasowej lub trwałej niezdolności do pracy. Rodzaje ubezpieczeń społecznych: – ubezpieczenie emerytalne, – ubezpieczenie rentowe, – ubezpieczenie chorobowe, – ubezpieczenie wypadkowe. Ubezpieczenie emerytalne wchodzące w […]

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują szeroką gamę produktów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, potocznie zwane ubezpieczeniem OC.

Polisa OC kojarzy nam się zazwyczaj z ubezpieczeniem komunikacyjnym, jednakże w pakiecie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, znajdziemy również dotyczące wykonywanego zawodu i innych poziomów codziennego życia.

W strefie ubezpieczeń wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje polis OC:

– OC komunikacyjne
– OC zawodowe
– OC w życiu prywatnym
– OC działalności

Poniżej omówimy każdy rodzaj ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Najbardziej znanym i powszechnie dostępnym dla każdego jest OC komunikacyjne. To obowiązkowa polisa dla wszystkich posiadaczy środka motoryzacji. Dotyczy szkód, które są związane z autem, jego usterkami, wypadkiem, czy holowaniem. Pokrywa przede wszystkim szkody osób, które biorą udział w wypadku. Ubezpieczenie zawierane jest na okres pełnego roku, może być wykupione w całości lub rozłożone w ratach. Jest to niezbędny dokument umożliwiający poruszanie się w ruchu drogowym.

Ubezpieczenie zawodowe dotyczy stosunku osoby ubezpieczonej do osób trzecich. Chroni ubezpieczonego w przypadku szkody, która powstała w skutek faktycznego lub domniemanego nieprawidłowego działania zawodowego. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych oraz powiązane z charakterem wykonywanej pracy. Dotyczy zawodów medycznych, prawniczych,a także wszystkich osób, które świadczą usługi w różnym zakresie.

Polisa OC w życiu prywatnym nie jest obowiązkowa, ale zdecydowanie ważna w życiu każdego z nas. Przydaje się przede wszystkim w przypadku, kiedy nieumyślnie zostanie wyrządzona szkoda. Zalanie sąsiada, stłuczenie wartościowego przedmiotu w sklepie, potrącenie pieszego na rowerze, czy szkody wyrządzone przez czworonoga mogą przytrafić się każdemu. Wszystkie te i podobne zdarzenia zabezpiecza ubezpieczenie OC, która chroni przed finansowymi roszczeniami osób trzecich. Zapewnia pokrycie szkód zaistniałych w wyniku nieumyślnego działania, gdy wyrządzona szkoda dotyczy osoby lub rzeczy.
Z pewnością posiadanie takiej polisy pozwala na spokojniejszy sen i unikniecie przykrych konsekwencji finansowych przy niespodziewanych „wypadkach”.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności, dotyczy ochrony ubezpieczonego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia. Zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki i obejmuje niemalże każdy aspekt prowadzenia własnej działalności. Chroni przedsiębiorcę w przypadku, kiedy szkody powstały na skutek wypadku, nieumyślnego działania, ale tez rażącego niedbalstwa. Pokrywa koszty rzeczoznawców i biegłych sądowych, kiedy wymaga tego sytuacja. Zabezpiecza ubezpieczonego przed wszelkimi kosztami, które powstały w wyniku sprawy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności nie jest obowiązkowe dla każdej firmy. Warto jednakowoż mieć na uwadze, że w przypadku roszczeń ze strony poszkodowanej, posiadanie tego rodzaju nieobowiązkowej polisy jest korzystnym rozwiązaniem.

Jak przy każdym zawieranym ubezpieczeniu, warto przejrzeć ofertę kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Wybór powinien być dostosowany zarówno do naszych potrzeb, jak i możliwości finansowych.

Ubezpieczenia OC nie dotyczą tylko ochrony komunikacyjnej, sprawdzają się także w życiu i ochronie zawodowej. Nie wszystkie też są obowiązkowe, choć warto zaznaczyć fakt, iż w przypadku nieumyślnie wyrządzonej szkody, posiadanie takiej polisy może okazać się kluczowe dla naszego portfela.

Ubezpieczenie na życie – ważna i potrzebna polisa

Ubezpieczenie na życie – ważna i potrzebna polisa

Podstawowym celem ubezpieczenia na życie, jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, co przede wszystkim skutkuje większym poczuciem bezpieczeństwa. Gwałtowny wzrost tempa życia, odpowiedzialność za rodzinę powoduje, że często stajemy przed decyzją, jak zabezpieczyć najbliższych w przypadku śmierci? Wykupienie polisy na życie zapewnia nam komfort psychiczny, […]

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Wszystkie ubezpieczenia komunikacyjne można podzielić na dwie kategorie: ubezpieczenia obowiązkowe, jakim jest ubezpieczenie OC, oraz ubezpieczenia dobrowolne, czyli ubezpieczenie AC oraz NNW. OC i AC są ubezpieczeniami związanymi z samym pojazdem, natomiast ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem, które chroni kierującego ubezpieczonym pojazdem oraz jego pasażerów przed […]

Ubezpieczenia podróży

Ubezpieczenia podróży

Ubezpieczenia podróży wchodzą w skład ubezpieczeń turystycznych i podobnie jak one mogą być wykorzystane w czasie podróży na terenie Polski oraz poza jej granicami. Składka za takie ubezpieczenie zależy od zakresu ubezpieczenia, ale również od miejsca wyjazdu, czyli od kraju, w którym będzie się odbywać podróż. Co do zasady ubezpieczenia podroży są ubezpieczeniami indywidualnymi, a ich zakres czasowy jest zbieżny z czasem trwania podróży.

Podstawowy zakres ochrony ubezpieczeń podróżnych

Najczęściej ubezpieczenie podróżne chroni ubezpieczonego oraz jego rodzinę przed finansowymi konsekwencjami uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia na skutek następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku śmierci lub trwałej niezdolności do pracy, do których doszło w czasie ubezpieczonej podróży. Jeśli w czasie podróży ubezpieczony zachoruje lub też ulegnie wypadkowi, wówczas polisa gwarantuje mu bezpłatne leczenie w placówkach publicznych i prywatnych, przy czym maksymalna wysokość takiego świadczenia jest ograniczona zapisami umowy ubezpieczenia. W niektórych przypadkach ubezpieczony sam ponosi niektóre koszty, jednak może liczyć na ich zwrot. Niektórzy ubezpieczyciele mogą również wskazywać placówki medyczne, w których ubezpieczony może podjąć leczenie.

Nie tylko zdrowie

Równie ważnym czynnikiem w czasie podróży jest wszystko to, co się z podróżowaniem łączy. Polisa może zapewniać świadczenie finansowe jeśli w czasie podróży bagaż ubezpieczonego zaginie lub zostanie uszkodzony. Jeśli w czasie podróży ubezpieczony będzie uprawiać sport, również jego ekwipunek sportowy jest ubezpieczony na czas podróży. Niektórzy ubezpieczyciele decydują się na dodatkowe polisy, w których np. ubezpiecza się nieruchomość ubezpieczonego na czas wyjazdu. Nie wszystkie podróże są organizowane z powodów turystycznych. Dlatego ubezpieczenie podróży coraz częściej obejmuje także podróże służbowe. Ich zakres będzie się nieco różnił od klasycznej polisy turystycznej. Polisa podróżna do pracy obejmuje szereg ubezpieczeń typu assistance, w tym m.in. pomoc prawną czy assistance pozwalający na przeorganizowanie podróży w przypadku zajścia niezaplanowanych zdarzeń.

Ubezpieczenie podróży można poszerzyć o polisy chroniące na wypadek zaostrzenia objawów przewlekłej choroby czy tez na wypadek urazów, do jakich może dojść w przypadku amatorskiego uprawiania sportu. Taka polisa może również gwarantować zwrot kosztów odwołanej podróży.

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenia nieruchomości wchodzą w skład ubezpieczeń majątkowych i co do zasady są ubezpieczeniami dobrowolnymi. W przypadku kredytu hipotecznego ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości jest jedną z form zabezpieczenia kredytu. Ubezpieczeniem można objąć zarówno dom, jak i mieszkanie, niektórzy ubezpieczyciele pozwalają na ubezpieczenie garażu czy innych nieruchomości o […]