Autor: redakcja

Rozliczenie PIT online – dlaczego warto?

Rozliczenie PIT online – dlaczego warto?

Pierwszy i drugi kwartał każdego roku to okres, w którym każdy podatnik ma obowiązek rozliczenia deklaracji podatkowej. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się rozliczenie PIT online. Dlaczego warto zdecydować się na to rozwiązanie? Dowiedz się z poniższego artykułu. Łatwe i szybkie wysłanie PIT online […]

Kalkulator kredytowy – szybki sposób na sprawdzenie, czy Cię stać!

Kalkulator kredytowy – szybki sposób na sprawdzenie, czy Cię stać!

Wzięcie kredytu w banku kojarzy się zwykle z wieloma formalnościami, które należy załatwić, pojawiając się osobiście w placówce. Sterta dokumentów w teczce, wzięcie urlopu w pracy, bo przecież w banku będzie kolejka i takim sposobem zaciągnięcie pożyczki to kilkugodzinna przeprawa i zmarnowany dzień. Czasami nawet […]

Jak wybrać dobry kalkulator wynagrodzeń

Jak wybrać dobry kalkulator wynagrodzeń

Ustawodawca wprowadza coraz więcej zmian w zakresie podatków, przewiduje również nowelizacje w innych zakresach, w tym wysokości kosztów uzyskania przychodów, czy obowiązkowych składek ZUS. To zmienia nie tylko sytuacje podatników jako takich, ale również ich przedsiębiorstw, jak też i pracowników i łączących ich stosunków prawnofinansowych. W większości przypadków stosowanie zmian i przepisów nie jest dobrowolne, ale stanowi obligatoryjny obowiązek prawny, obwarowany ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami prawnymi. Dlatego tak ważne jest, aby pracodawca znał swoje obowiązki, a także prawidłowo wyliczał wysokość należnego podatnikowi wynagrodzenia oraz koniecznych odprowadzanych podatków i składek. Jednym z podstawowych narzędzi wspierających podatnika pracodawcę może być kalkulator wynagrodzeń. Należy jednak pamiętać o wyborze odpowiedniej, bezpiecznej i dobrej aplikacji. Na co zwrócić uwagę?

Podatki i składki – czyli ABC prawne i aktualna baza przepisów

Wynagrodzenie netto z zasady stanowi wysokość wynagrodzenia, które pracownik otrzyma tzw. „do ręki”. Wynagrodzenie brutto natomiast jest wynagrodzeniem razem z jego obciążeniami, w szczególności zobowiązaniami podatkowymi (w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wysokość tych zobowiązań wynika bezpośrednio z odpowiednich aktów prawnych, które ulegają odpowiednim aktualizacjom i nowelizacjom. W pierwszej kolejności należy więc pamiętać o wyborze kalkulatora wynagrodzeń pracującego na obecnym, aktualnym stanie prawnym. Może bowiem okazać się, że nawet najlepiej działające narzędzie, bazujące na nieprawidłowych przepisach, wskaże błędy w wyliczeniach.

Ze względu na szereg możliwości uzyskiwania kosztów, ulg, zwolnień, a także różne, często dość zawiłe zasady wyliczania obciążeń publicznoprawnych, w przypadku korzystania z narzędzi do finansów, prawa czy rachunkowości – warto zdać się na specjalistów. W takiej sytuacji idąc np. do księgowego, podatnik szuka kogoś z doświadczeniem – taka sama rekomendacja może dotyczyć aplikacji do wypełniania formularzy PIT, czy kalkulatorów wynagrodzeń. Warto zwrócić uwagę, czy twórcy tego programu mają odpowiednich specjalistów oraz czy zajmowali się już tworzeniem tego typu rozwiązań.

kalkulator wynagrodzeń

Poziom indywidualizacji ustawień i dopasowanie do potrzeb

Może wydawać się, że czym prostsze rozwiązanie czy aplikacja, tym wygodniej dla pracodawcy czy podatnika. Ta reguła niestety nie sprawdza się przy kalkulatorach wynagrodzeń. Poprawność działania tych narzędzi w dużej mierze zależy bowiem od poprawnego zaznaczenia różnych opcji przez użytkownika. Oznaczenie roku podatkowego, rodzaju umowy, rodzaju kosztów, ewentualnych kosztów autorskich, możliwości rozliczenia wspólnego z małżonkiem, nie ukończenia 26 lat, pozostawania uczniem lub studentem, czy np. możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku. Dopiero odpowiednio rozbudowane oprogramowanie, umożliwiające wybór odpowiednich opcji, pozwoli na prawidłowe wyliczenie w kalkulatorze wynagrodzeń.

Materiał eksperta

Czy warto ubezpieczyć dom lub mieszkanie?

Czy warto ubezpieczyć dom lub mieszkanie?

Choć dla wielu to pytanie brzmi co najmniej zaskakująco, wcale nie jest bezpodstawne, bo przypadki nieubezpieczenia posiadanej nieruchomości nie są niestety rzadkością. Pozorna oszczędność, podyktowana często wątpliwymi w swej formie wymówkami (spokojna okolica, gdzie nie ma włamań, brak czynników mogących wywołać innego rodzaju zagrożenia), później skutkuje […]

Dlaczego warto ubezpieczyć nieruchomość?

Dlaczego warto ubezpieczyć nieruchomość?

Ubezpieczenie majątkowe mieszkania i domu jest jedną z polis oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Chroni i zabezpiecza mienie osoby ubezpieczonej przy różnego rodzaju przykrych konsekwencjach. Dom, na który pracujemy i odkładamy wiele lat jest naszym największym kapitałem. Ochraniając go, dzięki polisie mieszkaniowej zyskujemy spokój i bezpieczeństwo. […]

Zabezpieczenie w przypadku utraty zdrowia

Zabezpieczenie w przypadku utraty zdrowia

Dzisiaj, kiedy nakłady na opiekę medyczną nie pokrywają wszystkich kosztów leczenia, warto pomyśleć o wykupieniu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w swojej ofercie kilka rodzajów ubezpieczeń zdrowotnych, stanowiących uzupełnienie świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ubezpieczenia te w wielu przypadkach umożliwiają korzystanie z prywatnej opieki medycznej, co ma duże znaczenie w przypadku prowadzonej diagnostyki specjalistycznej.

Na rynku towarzystw ubezpieczeniowych istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń zdrowotnych. Dotyczyć mogą leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego oraz lekowego.

Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne są coraz bardziej popularne i częściej zawierane. Dzieje się tak ze względu na niepełną refundację kosztów leczenia, a także poprzez długie kolejki oczekiwania do lekarzy specjalistów. Coraz częściej decydujemy się na zakup polisy, która umożliwia szybsze działanie w przypadku wysokospecjalistycznej diagnostyki, czy zapewnieniu pełnej opieki medycznej.

Przedmiotem ubezpieczenia jest przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia, zakres dostępności do jakości usług związany jest z rozszerzeniem polisy. Od podstawowej opieki, aż do kompleksowej obsługi osoby ubezpieczonej.

Ubezpieczenie może być zakupione indywidualnie, jak i dla całej rodziny. Zdarza się też, że pracodawca w ramach prowadzenia działalności decyduje się na zawarcie tego typu ubezpieczenia dla swoich pracowników. Mówimy wtedy o ubezpieczeniu grupowym. Zapewnia to osobie zatrudnionej wyższy poziom jakości usług medycznych w przypadku choroby.

Dlaczego warto zawrzeć dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Przede wszystkim mamy pewność, ze skróci ono czas oczekiwania na wizytę do specjalisty. Bez konieczności kilkumiesięcznego oczekiwania, w ramach ubezpieczenia możemy skorzystać z prywatnej porady lekarskiej. Tym samym możemy dużo szybciej rozpocząć proces leczenia i ewentualnej rehabilitacji przywracającej naszą sprawność fizyczną.

Kolejnym ważnym aspektem jest szerszy zakres świadczonych usług, a także ich wysoka jakość. Ubezpieczenie pozwala na konsultacje u wysokiej klasy specjalistów, daje możliwość diagnostyki bez bariery finansowej. Umożliwia dotarcie do najnowszych technologii, dzięki którym przeprowadzane są dodatkowe badania. Dzięki ubezpieczeniu korzystamy z nowoczesnego sprzętu medycznego.

W przypadku, kiedy obejmuje nas leczenie szpitalne, dostępność w tym wymiarze także jest większa. Ubezpieczenia szpitalne pozwala na zwiększenie jakości usług pozamedycznych. Należą do nich na przykład osobne pokoje, inny rodzaj posiłków, a także możliwość wyboru lekarzy prowadzących.

Warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym w czasie zbliżającego się wyjazdu. Pokrycie kosztów leczenia, czy pobytu w szpitalu wiąże się z wysokimi kosztami. Niejednokrotnie polisa umożliwiła skorzystanie z usług medycznych poza granicami państwa.

Wielokrotnie zawarcie takiego ubezpieczenia zabezpieczyło przed przykrymi konsekwencjami, które niesie ze sobą nieszczęśliwe zdarzenie zdrowotne podczas wakacji, czy służbowego wyjazdu.

Ubezpieczenia zdrowotne różnią się oferta i dostępnością. Przed zawarciem ich, konieczne jest zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia, a także sprawdzić dostępną na rynku ofertę w tym zakresie. Należy pamiętać o czasie karencji, a także wyłączeniach z polisy. Rozważyć, czy zawrzeć ja indywidualnie, czy rodzinnie, chroniąc tym samym bliskich i zapewniając im pełną, profesjonalną opiekę medyczną.

Czy warto dodatkowo ubezpieczyć samochód?

Czy warto dodatkowo ubezpieczyć samochód?

Ubezpieczenie OC samochodu, to obowiązek każdego posiadacza pojazdu dopuszczonego do ruchu drogowego. Decyzja o zakupie dodatkowych ubezpieczeń, gwarantuje większą ochronę kierowcy i jego pojazdu. Ubezpieczenia Autocasco, co to jest i czego dotyczy? Jest to najczęściej wybierane dodatkowe ubezpieczenie samochodu. Sprawdza się zarówno w przypadku kradzieży […]

Ubezpieczenie smartfona – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie smartfona – co warto wiedzieć?

Telefon komórkowy jest nieodłącznym elementem w dzisiejszym funkcjonowaniu. Za jego pomocą kontaktujemy się ze światem, robimy zdjęcia, zdalnie pracujemy i dokonujemy płatności online. Każdego dnia coraz większa liczba osób korzysta z możliwości dostępnych poprzez telefony komórkowe. Stały się urządzeniem zapewniającym nam rozrywkę, dostęp do poczty […]

Czym są ubezpieczenia społeczne?

Czym są ubezpieczenia społeczne?

Ubezpieczenia społeczne mają na celu zapewnienie ochrony osobom ubezpieczonym, a także członkom ich rodzin. Świadczenia zapewniają środki utrzymania w przypadku czasowej lub trwałej niezdolności do pracy.

Rodzaje ubezpieczeń społecznych:

– ubezpieczenie emerytalne,
– ubezpieczenie rentowe,
– ubezpieczenie chorobowe,
– ubezpieczenie wypadkowe.

Ubezpieczenie emerytalne wchodzące w skład ubezpieczenia społecznego, dotyczy niezdolności do pracy z powodu wieku. Opłacanie składki, zapewnia osobie ubezpieczonej dochód, w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego i zaprzestania pracy zawodowej.

Ubezpieczenie to może być obowiązkowe, jak również dobrowolne. Obowiązek uiszczania składki z tego tytułu dotyczy osób fizycznych, które należą do niżej wymienionej grupy społecznej :

– osoby wykonujące pracę nakładczą,
– pracownicy z wyłączeniem prokuratorów,
– osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej,
– duchowni,
– posłowie i senatorzy,
– żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę,
– osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, lub otrzymujące stypendium w wyniku szkoleń i stażu,
– osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego mogą przystąpić członkowie rodzin pracowników skierowanych na placówki dyplomatyczne, osoby opiekujące się niepełnosprawnym członkiem rodziny, studenci, doktoranci, a także obywatele polscy wykonujący pracę poza granicami państwa.

Ubezpieczenie rentowe uprawnia do otrzymania świadczenie w przypadku całkowitej niezdolności do pracy. Tak jak w przypadku ubezpieczenia emerytalnego jest ono obowiązkowe dla pewnych grup społecznych oraz dobrowolne, w przypadku samodzielnej decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia.
W sytuacji, kiedy opłacone zostają składki na ubezpieczenie rentowe, osoby i członkowie ich rodzin otrzymują świadczenia pieniężne. Zakres obejmuje zarówno całkowitą niezdolność do pracy, jak i śmierć żywiciela rodziny.

Ubezpieczenie chorobowe polega na ochronie finansowej osoby ubezpieczonej, w sytuacji niezdolności do pracy w razie choroby i macierzyństwa. Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe i dobrowolne. Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę i prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, zobligowana jest do uiszczania składki. Członkowie rodzin i pozostałe grupy społeczne mogą przystąpić do ubezpieczenia dobrowolnie.

Jakie świadczenie przysługują osobie opłacającej składkę chorobową?

Wypłata środków może nastąpić w formie zasiłku chorobowego oraz wyrównawczego, jako świadczenie rehabilitacyjne, a także zasiłek macierzyński i opiekuńczy.
Wysokość zasiłku chorobowego zależy od przyczyny wystąpienia niezdolności do pracy i wynosi:
– 70% wymiaru podstawy za czas pobytu w szpitalu,
– 80% wymiaru podstawy w przypadku większości chorób,
– 100 % wymiaru podstawy w wyniku ciąży, wypadku w pracy, a także
przy wystąpieniu choroby zawodowej.

Ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe i stanowi zabezpieczenie finansowe ubezpieczonego w razie nieszczęśliwych wypadków, których bezpośrednią konsekwencją jest uszczerbek na zdrowiu.
Ubezpieczonemu, który uległ wypadkowi przy pracy lub zapadł na chorobę zawodową, przysługuje pełny wymiar świadczenia z tytułu odprowadzanych składek. Prawo do zasiłku przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Warto wiedzieć, że zasiłek wypadkowy wypłacany jest także osobom, które nie przystąpiły do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Na ubezpieczenie wypadkowe mogą liczyć osoby opłacające składki z tytułu ubezpieczenia emerytalnego oraz rentowego.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują szeroką gamę produktów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, potocznie zwane ubezpieczeniem OC. Polisa OC kojarzy nam się zazwyczaj z ubezpieczeniem komunikacyjnym, jednakże w pakiecie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, znajdziemy również dotyczące wykonywanego zawodu i innych poziomów codziennego życia. W strefie ubezpieczeń wyróżnia się cztery podstawowe […]