Autor: redakcja

Czym są ubezpieczenia społeczne?

Czym są ubezpieczenia społeczne?

Ubezpieczenia społeczne mają na celu zapewnienie ochrony osobom ubezpieczonym, a także członkom ich rodzin. Świadczenia zapewniają środki utrzymania w przypadku czasowej lub trwałej niezdolności do pracy. Rodzaje ubezpieczeń społecznych: – ubezpieczenie emerytalne, – ubezpieczenie rentowe, – ubezpieczenie chorobowe, – ubezpieczenie wypadkowe. Ubezpieczenie emerytalne wchodzące w […]

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują szeroką gamę produktów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, potocznie zwane ubezpieczeniem OC. Polisa OC kojarzy nam się zazwyczaj z ubezpieczeniem komunikacyjnym, jednakże w pakiecie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, znajdziemy również dotyczące wykonywanego zawodu i innych poziomów codziennego życia. W strefie ubezpieczeń wyróżnia się cztery podstawowe […]

Ubezpieczenie na życie – ważna i potrzebna polisa

Ubezpieczenie na życie – ważna i potrzebna polisa

Podstawowym celem ubezpieczenia na życie, jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, co przede wszystkim skutkuje większym poczuciem bezpieczeństwa. Gwałtowny wzrost tempa życia, odpowiedzialność za rodzinę powoduje, że często stajemy przed decyzją, jak zabezpieczyć najbliższych w przypadku śmierci?
Wykupienie polisy na życie zapewnia nam komfort psychiczny, który jest istotną sprawą do normalnego, zdrowego funkcjonowania.

Ubezpieczenia na życie zostały stworzone przede wszystkim z myślą o bliskich osoby ubezpieczonej. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa w sytuacjach podwyższonego ryzyka. Celem polisy jest zapewnienie ochrony materialnej dla osób, które musza uporać się ze stratą bliskiej osoby. Często osoba ubezpieczona jest jedynym żywicielem rodziny i to na niej spoczywa obowiązek utrzymania i zapewnienia bytu. Zdarza się, że samotna matka po śmierci współmałżonka pozostaje bez środków do życia. Pozostają na utrzymaniu dzieci i niespłacony kredyt. W takim przypadku wcześniejsze wykupienie ubezpieczenia na życie, gwarantuje środki na utrzymanie rodziny.

Co kiedy osierocimy dziecko?

Zapewnienie wcześniejszej ochrony przez wykupienie polisy, daje nam pewność, ze nie pozostanie ono w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki temu uzyskuje wsparcie finansowe w trudnym okresie żałoby.

Warto mieć na uwadze, ze polisy na życie nie trzeba wykupić na nieokreślony czas. Można zdecydować się na jej nabycie w okresie zwiększonego ryzyka finansowego. Do takiego należy zaciągnięcie kredytu hipotecznego, czy inne zobowiązania o dłuższym charakterze spłaty. W takim przypadku śmierć jednego ze współmałżonków cedowałaby spłatę na drugiego. Bez odpowiedniego wsparcia finansowego mogłoby to okazać się niemożliwe do zrealizowania.

Jaki zakres ubezpieczenia zapewniają firmy działające na rynku?

Zawierając umowę ubezpieczenia warto wiedzieć, ze nie musi ona obejmować tylko śmierci osoby ubezpieczonej. Może zostać rozszerzona o trwałe i całkowite inwalidztwo, a także poważne zachorowanie, które skutkuje niezdolnością do pracy i tym samym utratą środków do życia.
Ważną rzeczą jest posiadanie wiedzy, że nie jesteśmy zobligowani do wykupienia jednej polisy na życie. Można zdecydować się na zakup kilku w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Daje to gwarancję, wypłaty skumulowanych środków z kilku polis jednocześnie.
Na uwadze warto mieć, że im starsza osoba decyduje się na zakup ubezpieczenia, tym polisa może być droższa, dlatego nie należy zwlekać z podjęciem tej decyzji. Ubezpieczenie na życie jest dobrym wyborem dla całej rodziny.

Zanim podejmiemy decyzję o ubezpieczeniu, warto zapoznać się z dostępnymi ofertami i dopasować taką, która będzie dla nas najwłaściwsza. Kierując się wyborem polisy, przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia, czy dotyczy tylko i wyłącznie śmierci, a być może obejmuje również chorobę nowotworową osoby ubezpieczonej. Rozszerzenie ubezpieczenia na pewno daje większe poczucie bezpieczeństwa.
Kolejnym ważnym zapisem w polisie jest czas karencji, mówiący o tym , ile czasu musi minąć zanim rozpocznie się ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do zdarzenia.
Przed podpisaniem i zawarciem umowy, koniecznie należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, tak by uniknąć przykrych konsekwencji z tytułu wyłączeń, które dotyczą niemalże każdej polisy.

Ubezpieczenie na życie to cenny rzecz dla każdego, zarówno osoby ubezpieczonej, jak i jej rodziny. Daje poczucie bezpieczeństwa dla przyszłości finansowej i komfort w codziennym funkcjonowaniu.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Wszystkie ubezpieczenia komunikacyjne można podzielić na dwie kategorie: ubezpieczenia obowiązkowe, jakim jest ubezpieczenie OC, oraz ubezpieczenia dobrowolne, czyli ubezpieczenie AC oraz NNW. OC i AC są ubezpieczeniami związanymi z samym pojazdem, natomiast ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem, które chroni kierującego ubezpieczonym pojazdem oraz jego pasażerów przed […]

Ubezpieczenia podróży

Ubezpieczenia podróży

Ubezpieczenia podróży wchodzą w skład ubezpieczeń turystycznych i podobnie jak one mogą być wykorzystane w czasie podróży na terenie Polski oraz poza jej granicami. Składka za takie ubezpieczenie zależy od zakresu ubezpieczenia, ale również od miejsca wyjazdu, czyli od kraju, w którym będzie się odbywać […]

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenia nieruchomości wchodzą w skład ubezpieczeń majątkowych i co do zasady są ubezpieczeniami dobrowolnymi. W przypadku kredytu hipotecznego ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości jest jedną z form zabezpieczenia kredytu. Ubezpieczeniem można objąć zarówno dom, jak i mieszkanie, niektórzy ubezpieczyciele pozwalają na ubezpieczenie garażu czy innych nieruchomości o charakterze niemieszkalnym. Coraz częściej wraz z samą nieruchomością ubezpiecza się również jej wyposażenie, a więc meble, sprzęt czy cenne przedmioty.

Przed czym chroni ubezpieczenie nieruchomości?
W podstawowym zakresie ubezpieczenie nieruchomości chroni nieruchomość przed zalaniem, pożarem, ale również przed włamaniem i jego skutkami. Zalanie i pożar, do których często bywają dodawane inne kataklizmy, jak huragany czy nawałnice, a więc zdarzenia nagłe o dość niespodziewanym przebiegu, wchodzą w zakres podstawowej ochrony ubezpieczeniowej. Nieruchomość może być chroniona nie tylko wtedy, gdy jest zamieszkana. W wielu przypadkach ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie nieruchomości na etapie jej budowania. Ochrona przed katastrofą budowlaną gwarantuje mieszkanie zastępcze na czas usuwania skutków katastrofy.

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenia nieruchomości mogą być także tworzone jedynie z myślą o domach mieszkalnych, przy czym ochrona ubezpieczeniowa może obejmować taką nieruchomość na etapie jej budowania, jak i po oddaniu nieruchomości. W tym przypadku bardzo często ubezpieczyciele przedłużają ochronę na wybudowany dom. Takie ubezpieczenie może także chronić narzędzia i maszyny budowlane, jakie wykorzystuje się w czasie budowy. Natomiast przy nieruchomościach już wybudowanych ochrona ubezpieczeniowa może obejmować także ogrodzenie nieruchomości czy niektóre dodatkowe pomieszczenia, jak piwnice, garaże czy poddasza.

Ubezpieczenie wyposażenia

W ramach ubezpieczenia nieruchomości bardzo często chroni się także różne elementy wyposażenia wnętrza. Najczęściej ubezpieczającym dom czy mieszkanie zależy na ochronie sprzętu czy mebli. Ochrona może działać także w przypadku włamania czy kradzieży rabunkowej. Ten zakres ochrony bywa często wybierany jedynie na czas nieobecności, spowodowanej np. wyjazdem całej rodziny. Ubezpieczana nieruchomość może być także chroniona przed skutkami działań wandalizmu czy przed konsekwencjami tak zwanego rażącego niedbalstwa, spowodowanego m.in. przez włączone żelazko.

Ubezpieczenie maszyn

Ubezpieczenie maszyn

Ubezpieczenie maszyn to ubezpieczenie, z którego chętnie korzystają przedsiębiorcy. Umową ubezpieczenia objęty jest wówczas wykorzystywany park maszynowy, głównie urządzenia precyzyjne oraz maszyny leasingowane, które w ten sposób są dodatkowo zabezpieczane na wypadek zajścia różnych zdarzeń. Ubezpieczenie all risk Ubezpieczenia maszyn co do zasady są ubezpieczeniami […]

Ubezpieczenie transportu

Ubezpieczenie transportu

Ubezpieczenia transportu są skierowane do przedsiębiorców, których działalność oparta jest na transporcie różnych produktów. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, w skład tych ubezpieczeń wchodzi zabezpieczenie przewożonego transportu, ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz OC spedytora. Ubezpieczenie przewożonego mienia Przy organizacji transportu najważniejsze […]

Czym są ubezpieczenia turystyczne

Czym są ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne kojarzone są najczęściej z wyjazdami w czasie wakacji. Bardzo często same biura podróży, które organizują wyjazdy, wykupują w imieniu swoich klientów polisy grupowe i oferują je w pakiecie wyjazdowym. Warto jednak się przyjrzeć, jaki zakres ubezpieczenia oferują polisy turystyczne.

Czym są ubezpieczenia turystyczne?

Ubezpieczenia turystyczne najczęściej zawierane są pomiędzy osobą indywidualną a ubezpieczycielem i chronią przed finansowymi konsekwencjami różnych zdarzeń, do jakich może dojść w czasie podróży. Najczęściej polisa chroni na wypadek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, do jakich dochodzi w czasie wakacyjnego wypoczynku. Polisa turystyczna może zapewnić konsultację lekarską czy realizację niektórych zabiegów w szpitalu, oczywiście do kwoty, jaką ustalono przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel może również zorganizować transport chorego do kraju lub transport jego zwłok, jeśli ubezpieczony zmarł w czasie wypoczynku. Nieco inną ochronę zapewnia się osobom przewlekle chorym, które wyjeżdżają na wakacje, oraz osobom, które w czasie wypoczynku będą uprawiać sporty ekstremalne oraz wyczynowe.

Nie tylko ubezpieczenie zdrowotne

Choć przyjęło się, że ubezpieczenie turystyczne chronią w przypadku utraty zdrowia, to mogą one chronić przed różnym zdarzeniami. Coraz częściej ochrona ubezpieczeniowa działa w przypadku utraty czy zniszczenia bagażu, ale również w przypadku opóźnienia czy odwołania lotu. Niektóre polisy chronią w przypadku odwołania imprezy przez organizatora, inne z kolei gwarantują możliwość powrotu do kraju, jeśli okaże się, że biuro podróży upadło. Ubezpieczenia turystyczne mogą działać także na terenie Polski, często są wykupowane w przypadku wypoczynku organizowanego na terenie pasa przygranicznego, a więc w Polsce i w państwach ościennych. I choć w interesie ubezpieczyciela jest zadbanie o powrót do zdrowia ubezpieczającego, to w przypadku jego śmierci, zwłaszcza gdy ta śmierć nastąpi w pewnych określonych okolicznościach, ubezpieczyciel może wypłacić uposażonym odpowiednią kwotę, będącą sumą ubezpieczenia.

Dużo możliwości daje także ubezpieczenie assistance, wykupowane głównie przez osoby wyjeżdżającego do pracy zagranicę oraz ubezpieczenie OC dla wychowawców oraz organizatorów imprez turystycznych, którzy sprawują opiekę nad uczestnikami. Takie polisy mogą gwarantować pomoc prawną w określonych wypadkach lub wypłatę świadczenia finansowego.