Za 10 lat rynek ubezpieczeń OC zawodowej urośnie do 435 mld USD

Za 10 lat rynek ubezpieczeń OC zawodowej urośnie do 435 mld USD
  • W 2033 roku rynek ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (OC) zawodowej będzie wart 435,3 mld dolarów, a Europa odegra kluczową rolę w jego rozwoju – prognozuje Custom Market Insights (CMI).
  • Wraz z rozwojem rynków i branż wschodzących rośnie zapotrzebowanie na ubezpieczenia OC zawodowej. Pojawiają się nowe profesje i sektory, z których każdy charakteryzuje się specyficznym zestawem ryzyk.
  • CMI wyszczególnił kilka kluczowych czynników, które mają wpływ na zwiększające się zainteresowanie tym rodzajem ochrony.
  • Zdaniem Leadenhall rosnąca świadomość klientów powoduje, że ubezpieczenie OC coraz częściej jest kupowane z własnej inicjatywy, a nie tylko tam, gdzie jest obowiązkowe. Oferty poszukują specjaliści i freelancerzy z bardzo różnych obszarów, dostrzegający realną potrzebę ochrony.
  • Rozumiejąc ten trend, Leadenhall rozpoczął właśnie sprzedaż nieobowiązkowego ubezpieczenia OC zawodowej, kierowanego przedstawicieli 250 bardzo różnych zawodów.

Zgodnie z aktualnymi badaniami rynkowymi przeprowadzonymi przez zespół Custom Market Insights (CMI) globalny rynek ubezpieczeń OC zawodowej w tym roku osiągnął wartość 288,7 mld dolarów. Dzięki prognozowanemu średniorocznemu wzrostowi 6,2%, za 10 lat będzie wart 435,3 mld dolarów. Z przewidywań wynika, że to Europa będzie największym rynkiem.

Wykupując polisę zabezpieczającą przed błędami, profesjonaliści chronią się przed potencjalnymi roszczeniami lub procesami sądowymi wynikającymi z ich błędów i uchybień w czynnościach zawodowych. Ochroną mogą być objęte bardzo specjalistyczne zawody jak: pisarze, artyści, fotografowie, trenerzy fitness, organizatorzy imprez i specjaliści od urody. Produktów OC zawodowego przybywa, zwiększa się również zakres profesji.

Z uwagą śledzimy trendy wynikające z raportu CMI, bo sami również zauważamy wzrost zapotrzebowania na ubezpieczenie OC dla specjalistów różnych branż. Cieszy nas także fakt, że w zawodach objętych obowiązkiem posiadania polis OC oferowanych przez Leadenhall (księgowi, doradcy finansowi, zarządcy i pośrednicy nieruchomości) coraz częściej klienci decydują się na sumę ubezpieczenia znacznie wyższą od wymaganej ustawowo i na fakultatywne rozszerzania wymaganego prawem zakresu ochrony. Świadczy to o szybkim wzroście świadomości roszczeniowej tak Ubezpieczonych, jak i ich klientów. Trzeba też zauważyć, że w ostatnich latach powstała długa lista nowych zawodów, które również potrzebują ochrony polis OC. Dynamiczny rozwój obserwujemy przede wszystkim w szeroko pojętej branży kreatywnej, doradczej,  IT czy ‘Beauty’ i 'Weel-beingu’. Rynek ubezpieczeń powinien wychodzić naprzeciw potrzebom tych profesjonalistów. Szczególnie że z upływem czasu Ustawodawca zdecyduje zapewne o nałożeniu obowiązku ubezpieczenia przynajmniej dla niektórych z tych zawodów, czyniąc zebrane wcześniej doświadczenia z ubezpieczeniami dobrowolnymi bezcennymi – mówi Rajmund Rusiecki z Leadenhall

Ubezpieczenia błędów w sztuce by Leadenhall

Polisa Leadenhall obejmuje koszty obrony nie tylko w postępowaniu cywilnym, ale również karnym, karno–skarbowym i administracyjnym, co jest istotne w przypadku sporu z urzędem skarbowym lub ZUS. W ramach polisy ubezpieczyciel przejmuje na siebie finansowe konsekwencje roszczeń o wartości nawet do 2 mln zł.

Minimalna składka za roczną polisę zaczyna się od 400 zł. Kwota zależy oczywiście głównie od charakteru działalności, przychodów oraz wysokości sumy gwarancyjnej. W Leadehall Insurance dostępne są warianty dobrowolnego ubezpieczenia OC zawodowej dla ponad 250 profesji i kilka dla zawodów objętych ubezpieczeniem obowiązkowym. –Wśród zawodów, które mogą skorzystać z dobrowolnej ochrony, są m.in. mediator, grafolog, konsultant IT, trener personalny, pisarz, dziennikarz, dietetyk, rzeczoznawcy kilku dziedzin, specjaliści od cyberbezpieczeństwa i danych wrażliwych, a nawet twórca filmów czy likwidator szkód. Spektrum jest bardzo szerokie. To dopiero początek sprzedaży, będziemy słuchali głosów z rynku, a lista zawodów na pewno będzie ewoluować. – dodaje Rajmund Rusiecki.

Co wpływa na popularność polis OC zawodowych

W raporcie CMI wyszczególniono kilka kluczowych czynników, które mają wpływ na zwiększone zainteresowanie ubezpieczeniem OC zawodowym i najpewniej będą rzutować na rozwój tej oferty na rynku. Oto lista najważniejszych czynników:

  • coraz większa świadomość ryzyka i zrozumienie dla konsekwencji finansowych błędów lub zaniedbań zawodowych,
  • zmieniające się oczekiwania klientów, w przypadku pomyłki lub zaniedbań większa skłonność do wnoszenia roszczeń lub pozwów o odszkodowanie,
  • złożone środowisko biznesowe, coraz częściej trzeba stawiać czoła różnorodnym zagrożeniom, takim jak cyberataki, naruszenia i wycieki danych,
  • wzrost liczby wnoszonych roszczeń i pozwów sądowych,
  • stowarzyszenia zawodowe i standardy branżowe zalecają lub wymagają od swoich członków posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *