Latem duży wzrost zainteresowania polisami zawodowymi dla ratowników i opiekunów

Latem duży wzrost zainteresowania polisami zawodowymi dla ratowników i opiekunów
  • Ponad połowa Polaków (55%) ma wypoczynkowe plany na ten rok. 86% z nich deklaruje spędzenie wakacji w Polsce.
  • Strzeże ich tysiące ratowników i opiekunów. Ta grupa coraz chętniej korzysta z ubezpieczeń zawodowych. W tym roku zainteresowanie jest o 55% większe niż w zeszłym.
  • Polisy mogą obejmować ochronę przed roszczeniami osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych podczas wykonywania zawodu, w sytuacji nieszczęśliwych wypadków podczas pracy, a także ochronę mienia – ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w zawodzie.

Wg badań CBOS w ubiegłym roku na co najmniej dwudniowy wypoczynek poza miejsce stałego zamieszkania wyjechała ponad połowa (54%) dorosłych Polaków. Plany wyjazdowe na ten rok miało przed sezonem nawet nieco więcej, bo 55% obywateli. 86% z nich deklarowało wakacje w Polsce. Wg danych Polskiej Organizacji Turystycznej maksymalnie na tydzień wyjedzie aż 65% osób, które zamierzają spędzić wakacje w Polsce.

Niezależnie czy miejscem odpoczynku są góry, morze czy jeziora, oprócz niezapomnianych wspomnień część wypoczywających czekają nieprzyjemne, a nawet tragiczne zdarzenia. W 2022 r. wg danych TOPR tylko w Tatrach doszło do 938 wypadków, a ponad 1000 osób otrzymało pomoc od ratowników. Ofiar śmiertelnych było 19. Przy czym dane te dotyczą tylko polskiej części gór, a wielu turystów przekracza zarówno latem, jak i zimą granicę ze Słowacją. Równocześnie jak informuje Komenda Główna Policji, tylko w czerwcu tego roku utonęło w Polsce już 48 osób, a do 11 lipca kolejne 27. Większość na niestrzeżonych kąpieliskach, jednak śmiertelne wypadki zdarzają się także w miejscach wyznaczonych do wypoczynku nad wodą.

Rośnie zainteresowanie ratowników i opiekunów polisami zawodowymi

Turystów wypoczywających latem strzeże tysiące osób zabezpieczających ruch turystyczny. Niestety pomimo profesjonalnego przygotowania, ich zaangażowania oraz szczerych chęci, nie wszystkich wypadków da się uniknąć. Ryzyko wypadków i roszczeń od poszkodowanych lub ich bliskich powoduje, że dbający o bezpieczeństwo turystów i wypoczywających coraz częściej zabezpieczają się ubezpieczeniami zawodowymi. W efekcie wiosną i latem notuje się większą liczbę zapytań z obszaru profesji związanych z obsługą ruchu turystycznego.

– Zasadniczo bardzo dynamicznie wzrasta zainteresowanie ubezpieczeniami OC w poszczególnych profesjach, również tych związanych z obsługą ruchu turystycznego czy ratownictwem. W tym roku to wzrost na poziomie 55%. Zwiększone zainteresowanie polisami pojawia się już na początku sezonu turystycznego od maja, ale spore wzrosty notujemy też w miesiącach zimowych – mówi Aurelia Szymańska z CUK Ubezpieczenia.

Polisy OC, NNW, ochrona mienia, a także assistance medyczne

Ratownicy medyczni, ratownicy WOPR, GOPR, a także wychowawcy kolonijni, organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży mają do wyboru kilka możliwości ochrony w zależności od specyfiki wykonywanego zawodu. Mogą to być różne polisy lub jeden produkt, który został dostosowany do potrzeb konkretnych grup zawodowych.

– Ochrona może obejmować m.in. odpowiedzialność cywilną, czyli zabezpieczenie przed roszczeniami osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych podczas wykonywania zawodu. Dostępne są także polisy NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków), a więc ochrona w przypadku nieszczęśliwych wypadków, które mogą się zdarzyć podczas pracy. Przydaje się ponadto ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w zawodzie. Doraźne wsparcie zagwarantuje również assistance medyczne, tj. pomoc w przypadku sytuacji awaryjnych lub medycznych – wyjaśnia Aurelia Szymańska z CUK Ubezpieczenia.

Jakie są sumy ubezpieczenia i ile to kosztuje?

W odniesieniu do bazowych polis dla wychowawców kolonijnych sumy ubezpieczenia wynoszą od 20 000 zł do nawet 200 000 zł. W przypadku ratowników górskich bywają Sumy Gwarancyjne opiewające nawet na 250 000 EUR.

Wielkość składki i szczegółowe warunki ubezpieczenia, poza wysokością sumy ubezpieczenia, są zależne od zakresu ochrony, ryzyka związanego z konkretnym zawodem, ale także doświadczenia i wielu innych czynników. I tak wg CUK Ubezpieczenia polisa dla wychowawcy kolonijnego to koszt od 70 zł do 126 zł.

– W niektórych przypadkach pracodawcy mogą wymagać, aby pracownicy posiadali odpowiednie ubezpieczenia celem zabezpieczenia przed potencjalnymi roszczeniami będącymi skutkiem wypadków lub szkód powstałych w wyniku wykonywanej pracy. W szczególności dotyczy to osób pracujących na umowę zlecenie lub w formule rozliczeń pomiędzy firmami. Jednak konkretna polisa wymagana przez pracodawcę będzie zależeć od rodzaju pracy i regulacji prawnych. Warto pamiętać, że niezależnie od wymogów prawnych ogromna odpowiedzialność wynikająca z pracy w charakterze ratownika czy opiekuna dzieci powoduje, że zawsze lepiej mieć poczucie ochrony w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem naszym lub podopiecznych – stwierdza Aurelia Szymańska z CUK Ubezpieczenia.

Kierowcy przewożący pasażerów…

Każdy kierowca zawodowy obsługujący ruch pasażerski jest ubezpieczony w ramach OC pojazdu. Stąd wszelkie szkody wyrządzone pasażerom z jego winy zabezpieczają zapisy w ramach OC sprawcy pojazdu.

Według aktualnych danych wysokość szkody osobowej wynosi w tym przypadku do 5 210 000 tys. EUR.  Kierowca zawodowy może też ubezpieczyć się na wypadek NNW lub utraty dochodów na skutek zdarzeń losowych. Na rynku są już dedykowane polisy, które zabezpieczają ten obszar ryzyk –podsumowuje Aurelia Szymańska z CUK Ubezpieczenia.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *