Ubezpieczenia podróży

Ubezpieczenia podróży

Ubezpieczenia podróży wchodzą w skład ubezpieczeń turystycznych i podobnie jak one mogą być wykorzystane w czasie podróży na terenie Polski oraz poza jej granicami. Składka za takie ubezpieczenie zależy od zakresu ubezpieczenia, ale również od miejsca wyjazdu, czyli od kraju, w którym będzie się odbywać podróż. Co do zasady ubezpieczenia podroży są ubezpieczeniami indywidualnymi, a ich zakres czasowy jest zbieżny z czasem trwania podróży.

Podstawowy zakres ochrony ubezpieczeń podróżnych

Najczęściej ubezpieczenie podróżne chroni ubezpieczonego oraz jego rodzinę przed finansowymi konsekwencjami uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia na skutek następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku śmierci lub trwałej niezdolności do pracy, do których doszło w czasie ubezpieczonej podróży. Jeśli w czasie podróży ubezpieczony zachoruje lub też ulegnie wypadkowi, wówczas polisa gwarantuje mu bezpłatne leczenie w placówkach publicznych i prywatnych, przy czym maksymalna wysokość takiego świadczenia jest ograniczona zapisami umowy ubezpieczenia. W niektórych przypadkach ubezpieczony sam ponosi niektóre koszty, jednak może liczyć na ich zwrot. Niektórzy ubezpieczyciele mogą również wskazywać placówki medyczne, w których ubezpieczony może podjąć leczenie.

Nie tylko zdrowie

Równie ważnym czynnikiem w czasie podróży jest wszystko to, co się z podróżowaniem łączy. Polisa może zapewniać świadczenie finansowe jeśli w czasie podróży bagaż ubezpieczonego zaginie lub zostanie uszkodzony. Jeśli w czasie podróży ubezpieczony będzie uprawiać sport, również jego ekwipunek sportowy jest ubezpieczony na czas podróży. Niektórzy ubezpieczyciele decydują się na dodatkowe polisy, w których np. ubezpiecza się nieruchomość ubezpieczonego na czas wyjazdu. Nie wszystkie podróże są organizowane z powodów turystycznych. Dlatego ubezpieczenie podróży coraz częściej obejmuje także podróże służbowe. Ich zakres będzie się nieco różnił od klasycznej polisy turystycznej. Polisa podróżna do pracy obejmuje szereg ubezpieczeń typu assistance, w tym m.in. pomoc prawną czy assistance pozwalający na przeorganizowanie podróży w przypadku zajścia niezaplanowanych zdarzeń.

Ubezpieczenie podróży można poszerzyć o polisy chroniące na wypadek zaostrzenia objawów przewlekłej choroby czy tez na wypadek urazów, do jakich może dojść w przypadku amatorskiego uprawiania sportu. Taka polisa może również gwarantować zwrot kosztów odwołanej podróży.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *