Czym są ubezpieczenia turystyczne

Czym są ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne kojarzone są najczęściej z wyjazdami w czasie wakacji. Bardzo często same biura podróży, które organizują wyjazdy, wykupują w imieniu swoich klientów polisy grupowe i oferują je w pakiecie wyjazdowym. Warto jednak się przyjrzeć, jaki zakres ubezpieczenia oferują polisy turystyczne.

Czym są ubezpieczenia turystyczne?

Ubezpieczenia turystyczne najczęściej zawierane są pomiędzy osobą indywidualną a ubezpieczycielem i chronią przed finansowymi konsekwencjami różnych zdarzeń, do jakich może dojść w czasie podróży. Najczęściej polisa chroni na wypadek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, do jakich dochodzi w czasie wakacyjnego wypoczynku. Polisa turystyczna może zapewnić konsultację lekarską czy realizację niektórych zabiegów w szpitalu, oczywiście do kwoty, jaką ustalono przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel może również zorganizować transport chorego do kraju lub transport jego zwłok, jeśli ubezpieczony zmarł w czasie wypoczynku. Nieco inną ochronę zapewnia się osobom przewlekle chorym, które wyjeżdżają na wakacje, oraz osobom, które w czasie wypoczynku będą uprawiać sporty ekstremalne oraz wyczynowe.

Nie tylko ubezpieczenie zdrowotne

Choć przyjęło się, że ubezpieczenie turystyczne chronią w przypadku utraty zdrowia, to mogą one chronić przed różnym zdarzeniami. Coraz częściej ochrona ubezpieczeniowa działa w przypadku utraty czy zniszczenia bagażu, ale również w przypadku opóźnienia czy odwołania lotu. Niektóre polisy chronią w przypadku odwołania imprezy przez organizatora, inne z kolei gwarantują możliwość powrotu do kraju, jeśli okaże się, że biuro podróży upadło. Ubezpieczenia turystyczne mogą działać także na terenie Polski, często są wykupowane w przypadku wypoczynku organizowanego na terenie pasa przygranicznego, a więc w Polsce i w państwach ościennych. I choć w interesie ubezpieczyciela jest zadbanie o powrót do zdrowia ubezpieczającego, to w przypadku jego śmierci, zwłaszcza gdy ta śmierć nastąpi w pewnych określonych okolicznościach, ubezpieczyciel może wypłacić uposażonym odpowiednią kwotę, będącą sumą ubezpieczenia.

Dużo możliwości daje także ubezpieczenie assistance, wykupowane głównie przez osoby wyjeżdżającego do pracy zagranicę oraz ubezpieczenie OC dla wychowawców oraz organizatorów imprez turystycznych, którzy sprawują opiekę nad uczestnikami. Takie polisy mogą gwarantować pomoc prawną w określonych wypadkach lub wypłatę świadczenia finansowego.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *