Ubezpieczenie na życie – ważna i potrzebna polisa

Ubezpieczenie na życie – ważna i potrzebna polisa

Podstawowym celem ubezpieczenia na życie, jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, co przede wszystkim skutkuje większym poczuciem bezpieczeństwa. Gwałtowny wzrost tempa życia, odpowiedzialność za rodzinę powoduje, że często stajemy przed decyzją, jak zabezpieczyć najbliższych w przypadku śmierci?
Wykupienie polisy na życie zapewnia nam komfort psychiczny, który jest istotną sprawą do normalnego, zdrowego funkcjonowania.

Ubezpieczenia na życie zostały stworzone przede wszystkim z myślą o bliskich osoby ubezpieczonej. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa w sytuacjach podwyższonego ryzyka. Celem polisy jest zapewnienie ochrony materialnej dla osób, które musza uporać się ze stratą bliskiej osoby. Często osoba ubezpieczona jest jedynym żywicielem rodziny i to na niej spoczywa obowiązek utrzymania i zapewnienia bytu. Zdarza się, że samotna matka po śmierci współmałżonka pozostaje bez środków do życia. Pozostają na utrzymaniu dzieci i niespłacony kredyt. W takim przypadku wcześniejsze wykupienie ubezpieczenia na życie, gwarantuje środki na utrzymanie rodziny.

Co kiedy osierocimy dziecko?

Zapewnienie wcześniejszej ochrony przez wykupienie polisy, daje nam pewność, ze nie pozostanie ono w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki temu uzyskuje wsparcie finansowe w trudnym okresie żałoby.

Warto mieć na uwadze, ze polisy na życie nie trzeba wykupić na nieokreślony czas. Można zdecydować się na jej nabycie w okresie zwiększonego ryzyka finansowego. Do takiego należy zaciągnięcie kredytu hipotecznego, czy inne zobowiązania o dłuższym charakterze spłaty. W takim przypadku śmierć jednego ze współmałżonków cedowałaby spłatę na drugiego. Bez odpowiedniego wsparcia finansowego mogłoby to okazać się niemożliwe do zrealizowania.

Jaki zakres ubezpieczenia zapewniają firmy działające na rynku?

Zawierając umowę ubezpieczenia warto wiedzieć, ze nie musi ona obejmować tylko śmierci osoby ubezpieczonej. Może zostać rozszerzona o trwałe i całkowite inwalidztwo, a także poważne zachorowanie, które skutkuje niezdolnością do pracy i tym samym utratą środków do życia.
Ważną rzeczą jest posiadanie wiedzy, że nie jesteśmy zobligowani do wykupienia jednej polisy na życie. Można zdecydować się na zakup kilku w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Daje to gwarancję, wypłaty skumulowanych środków z kilku polis jednocześnie.
Na uwadze warto mieć, że im starsza osoba decyduje się na zakup ubezpieczenia, tym polisa może być droższa, dlatego nie należy zwlekać z podjęciem tej decyzji. Ubezpieczenie na życie jest dobrym wyborem dla całej rodziny.

Zanim podejmiemy decyzję o ubezpieczeniu, warto zapoznać się z dostępnymi ofertami i dopasować taką, która będzie dla nas najwłaściwsza. Kierując się wyborem polisy, przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia, czy dotyczy tylko i wyłącznie śmierci, a być może obejmuje również chorobę nowotworową osoby ubezpieczonej. Rozszerzenie ubezpieczenia na pewno daje większe poczucie bezpieczeństwa.
Kolejnym ważnym zapisem w polisie jest czas karencji, mówiący o tym , ile czasu musi minąć zanim rozpocznie się ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do zdarzenia.
Przed podpisaniem i zawarciem umowy, koniecznie należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, tak by uniknąć przykrych konsekwencji z tytułu wyłączeń, które dotyczą niemalże każdej polisy.

Ubezpieczenie na życie to cenny rzecz dla każdego, zarówno osoby ubezpieczonej, jak i jej rodziny. Daje poczucie bezpieczeństwa dla przyszłości finansowej i komfort w codziennym funkcjonowaniu.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *