Ubezpieczenie maszyn

Ubezpieczenie maszyn

Ubezpieczenie maszyn to ubezpieczenie, z którego chętnie korzystają przedsiębiorcy. Umową ubezpieczenia objęty jest wówczas wykorzystywany park maszynowy, głównie urządzenia precyzyjne oraz maszyny leasingowane, które w ten sposób są dodatkowo zabezpieczane na wypadek zajścia różnych zdarzeń.

Ubezpieczenie all risk

Ubezpieczenia maszyn co do zasady są ubezpieczeniami all risk, a więc użytkowany zgodnie z przeznaczeniem sprzęt jest chroniony zarówno na wypadek wad konstrukcyjnych czy problemów z działaniem, wynikającym z wadliwości maszyny, jak i na wypadek nieodpowiedniego korzystania z maszyny. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszynę w czasie jej eksploatacji, ale również w czasie remontu, naprawy, montażu i demontażu, wynikających m.in. z konieczności uruchomienia maszyny w innym miejscu, oraz w czasie wszelkich remontów na terenie zakładu. Wszelkie awarie mechaniczne oraz elektryczne są również objęte ochroną ubezpieczeniową, głównie ze względu na fakt, że mogły one doprowadzić do finansowych konsekwencji u właściciela maszyny.

Wybrane ryzyka objęte ochroną

Ubezpieczenie maszyny przenosi odpowiedzialność na ubezpieczyciela przy pojawieniu się błędów w maszynie, wynikających z projektu lub konstrukcji samej maszyny. Ochrona ubezpieczeniowa działa także, gdy na etapie produkcji ubezpieczonej maszyny wykorzystano jakieś wadliwe materiały i części, które mogą ulec zniszczeniu w czasie eksploatacji, prowadząc tym samym do niezaplanowanych przestojów i opóźnień. Ubezpieczeniem objęta jest także sama eksploatacja maszyny, a więc wszelkie zdarzenia, do jakich doszło w czasie użytkowania maszyny. Mogą to być zarówno zdarzenia będące aktem wandalizmu, ale również niedopatrzenia, a więc zdarzenia, w których ważną rolę odgrywa czynnik ludzki. Do takich zdarzeń zalicza się np. brak wody w kotłach. Częściej jednak maszyny ulegają uszkodzeniu z powodów eksploatacyjnych (np. rozerwanie jakichś elementów, ich zniszczenie na skutek długotrwałego użytkowania) czy z powodu przepięć elektrycznych, które mogą prowadzić do powstania uszkodzeń.

Suma ubezpieczenia w przypadku ubezpieczania maszyn jest równa wartości maszyny. Jednak wypłata jakichś odszkodowań cząstkowych nie pomniejsza wartości sumy ubezpieczenia. W określonych przypadkach firmy mogą się zdecydować na poszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o kolejne zdarzenia, których nie uwzględniono w umowie ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia może być dowolnie modyfikowany w czasie trwania umowy.

Wycena maszyn i urządzeń

Wycenę maszyn i urządzeń stosuje się najczęściej w kontekście sprzedaży określonych składników majątku przedsiębiorstwa, łączenia i przekształcania spółek, występowania o przyznanie pożyczek, kredytów i leasingów, sporządzania analiz inwestycyjnych, przeprowadzania upadłości przedsiębiorstwa. Określenie celu sporządzenia wyceny będzie determinowało wybór odpowiedniej do tego metody.

Wycena maszyn i urządzeń: https://www.batiplus.pl/oferta/dla-przemyslu/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *