Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują szeroką gamę produktów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, potocznie zwane ubezpieczeniem OC.

Polisa OC kojarzy nam się zazwyczaj z ubezpieczeniem komunikacyjnym, jednakże w pakiecie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, znajdziemy również dotyczące wykonywanego zawodu i innych poziomów codziennego życia.

W strefie ubezpieczeń wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje polis OC:

– OC komunikacyjne
– OC zawodowe
– OC w życiu prywatnym
– OC działalności

Poniżej omówimy każdy rodzaj ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Najbardziej znanym i powszechnie dostępnym dla każdego jest OC komunikacyjne. To obowiązkowa polisa dla wszystkich posiadaczy środka motoryzacji. Dotyczy szkód, które są związane z autem, jego usterkami, wypadkiem, czy holowaniem. Pokrywa przede wszystkim szkody osób, które biorą udział w wypadku. Ubezpieczenie zawierane jest na okres pełnego roku, może być wykupione w całości lub rozłożone w ratach. Jest to niezbędny dokument umożliwiający poruszanie się w ruchu drogowym.

Ubezpieczenie zawodowe dotyczy stosunku osoby ubezpieczonej do osób trzecich. Chroni ubezpieczonego w przypadku szkody, która powstała w skutek faktycznego lub domniemanego nieprawidłowego działania zawodowego. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych oraz powiązane z charakterem wykonywanej pracy. Dotyczy zawodów medycznych, prawniczych,a także wszystkich osób, które świadczą usługi w różnym zakresie.

Polisa OC w życiu prywatnym nie jest obowiązkowa, ale zdecydowanie ważna w życiu każdego z nas. Przydaje się przede wszystkim w przypadku, kiedy nieumyślnie zostanie wyrządzona szkoda. Zalanie sąsiada, stłuczenie wartościowego przedmiotu w sklepie, potrącenie pieszego na rowerze, czy szkody wyrządzone przez czworonoga mogą przytrafić się każdemu. Wszystkie te i podobne zdarzenia zabezpiecza ubezpieczenie OC, która chroni przed finansowymi roszczeniami osób trzecich. Zapewnia pokrycie szkód zaistniałych w wyniku nieumyślnego działania, gdy wyrządzona szkoda dotyczy osoby lub rzeczy.
Z pewnością posiadanie takiej polisy pozwala na spokojniejszy sen i unikniecie przykrych konsekwencji finansowych przy niespodziewanych „wypadkach”.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności, dotyczy ochrony ubezpieczonego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia. Zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki i obejmuje niemalże każdy aspekt prowadzenia własnej działalności. Chroni przedsiębiorcę w przypadku, kiedy szkody powstały na skutek wypadku, nieumyślnego działania, ale tez rażącego niedbalstwa. Pokrywa koszty rzeczoznawców i biegłych sądowych, kiedy wymaga tego sytuacja. Zabezpiecza ubezpieczonego przed wszelkimi kosztami, które powstały w wyniku sprawy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności nie jest obowiązkowe dla każdej firmy. Warto jednakowoż mieć na uwadze, że w przypadku roszczeń ze strony poszkodowanej, posiadanie tego rodzaju nieobowiązkowej polisy jest korzystnym rozwiązaniem.

Jak przy każdym zawieranym ubezpieczeniu, warto przejrzeć ofertę kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Wybór powinien być dostosowany zarówno do naszych potrzeb, jak i możliwości finansowych.

Ubezpieczenia OC nie dotyczą tylko ochrony komunikacyjnej, sprawdzają się także w życiu i ochronie zawodowej. Nie wszystkie też są obowiązkowe, choć warto zaznaczyć fakt, iż w przypadku nieumyślnie wyrządzonej szkody, posiadanie takiej polisy może okazać się kluczowe dla naszego portfela.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *