Schorowany jak sprzedawca – największe zagrożenia zdrowotne w handlu

Schorowany jak sprzedawca – największe zagrożenia zdrowotne w handlu
  • Ponad połowa kasjerów i sprzedawców szuka nowego pracodawcy.
  • Zatrudnieni w handlu są narażeni na wiele problemów zdrowotnych, więc zapewnienie im dostępu do prywatnej opieki zdrowotnej jest w tej branży szczególnie istotne. Mimo to pracownicy handlu detalicznego stanowią jedynie 7% ogółu ubezpieczonych w ramach polis grupowych.
  • Wiele niepublicznych świadczeń medycznych można uwzględnić w medycynie pracy, która jest korzystniej opodatkowana od klasycznych benefitów pozapłacowych.

Handel jest jedną z branż, w których duża rotacja pracowników to powszechne zjawisko. Skalę obrazują między innymi dane gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) oraz Randstad. Z kwartalnych analiz GUS pt. Popyt na pracę, wynika że w grupie firm obejmującej handel i naprawę pojazdów samochodowych powstało w całym 2022 r. 101,7 tys. nowych miejsc pracy. To najwyższy wynik wśród wszystkich branż. Z drugiej strony, ta grupa przoduje również w liczbie zlikwidowanych stanowisk. Jednak była to liczba o połowę niższa (56,5 tys.). Z kolei według ostatniego badania Randstad, Monitor Rynku Pracy, 54% kasjerów i sprzedawców szuka nowego pracodawcy (9% aktywnie, a 45% rozgląda się za ofertami).

Duża rotacja pracowników w handlu zupełnie mnie nie dziwi. Wbrew pozorom wykonują oni ciężką pracę fizyczną, zatem szukają najlepszej oferty. W związku z tym przedsiębiorcy powinni dążyć do tworzenia optymalnych warunków pracy, a na atrakcyjność pracodawcy wpływają m.in. benefity pozapłacowe. Wśród najbardziej pożądanych niezmiennie przoduje dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej. W przypadku tej grupy zawodowej sprawna pomoc medyczna jest szczególnie ważna z racji na zagrożenia dla zdrowia, wynikające z charakteru pracy. Mimo to z naszych obserwacji wynika, że pracownicy handlu detalicznego, to jedynie 7% ubezpieczonych w ramach polis grupowych. Dla porównania zatrudnieni w IT stanowią 16% ogółu, a pracownicy przetwórstwa przemysłowego – 15% – mówi Marcin Załęski, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych i Pracowniczych SALTUS Ubezpieczenia.

Na jakie choroby narażeni są sprzedawcy?

Zatrudnieni w handlu są narażeni na wiele problemów zdrowotnych. Jednymi z pierwszych, które przychodzą nam na myśl są rożnego rodzaju choroby zakaźne. Sprzedawcy są w stałym kontakcie z klientami, zatem stykają się z szeroką gamą patogenów – wirusami i bakteriami. Przed zakażeniem czasem ciężko się uchronić. Zadaniem pracodawców jest więc udostępnienie środków ochrony osobistej. Poza tym do głównych zagrożeń zdrowotnych sprzedawców należą nabyte wady postawy, choroby układu krążenia oraz problemy neurologiczne. Nie możemy też zapominać o ryzyku urazów i kontuzji z powody wypadków przy pracy. Według GUS w ten sposób w zeszłym roku poszkodowanych było ponad 8,5 tys. pracowników handlu (Wypadki przy pracy w 2022 roku – dane wstępne). Oznacza to, że urazów doznaje 3,5 pracowników spośród 1000 zatrudnionych.

5 najczęstszych problemów, do których może przyczynić się praca w handlu:

  1. Wady postawy oraz przewlekłe schorzenia układu ruchu (m.in. skolioza, reumatyzm)
  2. Choroby układu kostno-stawowego (m.in. bóle i zniekształcenia stawów i kręgosłupa)
  3. Choroby układu krążenia (m.in. nadciśnienie, miażdżyca, zawały, udary)
  4. Urazy i kontuzje (m.in.: złamania i skręcenia kończyn, urazy głowy)
  5. Choroby obwodowego układu nerwowego (m.in.: zaburzenia czucia, niedowłady)

Co mogą zrobić pracodawcy?

Przede wszystkim przedsiębiorcy powinni wyjść poza schemat badań wstępnych i okresowych i zachęcać pracowników do regularnej kontroli stanu zdrowia, a także ułatwiać im jej wykonanie. Tu kluczową rolę może odegrać właśnie benefit pozapłacowy w postaci dostępu do prywatnej opieki medycznej.

Wyzwania pracodawców zauważają między innymi ubezpieczyciele, którzy wśród różnych wariantów grupowych ubezpieczeń zdrowotnych oferują profilowane programy profilaktyczne. Ich zadaniem jest zwalczanie konkretnych typów schorzeń. Można zatem w ofercie spotkać dodatkowy pakiet badań i konsultacji ortopedycznych, kardiologicznych czy neurologicznych. Warto też pamiętać, że wszystkie świadczenia medyczne, które mają przeciwdziałać chorobom zawodowym, mogą być elementem obowiązkowej medycyny pracy, która nie jest obciążona podatkami, jak „klasyczne” benefity – dodaje Marcin Załęski z SALTUS Ubezpieczenia.

Źródło: SALTUS UbezpieczeniaDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *