PIT-37 – do kiedy i jak się rozliczyć?

PIT-37 – do kiedy i jak się rozliczyć?

PIT-37 to niewątpliwie najbardziej popularny formularz podatkowy, z którego korzysta większość aktywnych zawodowo Polaków. Warto przypomnieć jednak kilka szczegółów dotyczących tego zeznania podatkowego.

Czym jest PIT-37?

Kto powinien wypełnić PIT-37 za rok 2020?

Rozliczenie PIT-37 online: jak to zrobić?

PIT 37 za 2020: do kiedy należy go rozliczyć?

Czym jest PIT-37?

PIT-37 to formularz podatkowy umożliwiający rozliczenie roczne dla osób, które samodzielnie nie odprowadza swoich składek podatkowych. Oznacza to, że w twoim imieniu robi to płatnik, którym najczęściej jest pracodawca. To on wylicza wysokość podatku, odpowiednich składek i je w twoim imieniu w każdym kolejnym miesiącu odprowadza. Z tego też powodu, aby móc w w ogóle przystąpić do wypełniania PIT-37, musisz najpierw otrzymać od swojego pracodawcy PIT-11, a więc podsumowanie wszystkich uiszczonych przez niego w twoim imieniu składek, podsumowanie przychodów i dochodów. 


Kto powinien wypełnić PIT-37 za rok 2020?

PIT-37 to dekoracja podatkowa przeznaczona przede wszystkim dla podatników, którzy w 2020 roku uzyskali przychód z tytułu umowy o pracę lub wszelkich innych umów cywilno-prawnych. PIT-37 wypełniają więc także osoby pracujące na umowę zlecenie lub umowę dzieło. To jednak nie jedyna grupa (mimo że największa) podatników, którzy powinni sięgnąć po PIT-37. Formularz ten jest przeznaczony także dla osób uzyskujących dochód z tytułu:

 • świadczeń przedemerytalnych, 
 • świadczeń emerytalnych,
 • renty,
 • przynależności do rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
 • dotacji z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendium,
 • praw autorskich oraz innych praw majątkowych,
 • świadczeń z Funduszu Pracy czy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługującą aresztowanym oraz odbywającym karę więzienia,
 • umowy akwizycyjnej.

PIT-37 powinien złożyć także podatnik, który nie zmniejszał dochodów o braki finansowe, nie musi doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich, a także nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach skali podatkowej.


Rozliczenie PIT-37 online: jak to zrobić?

PIT-37 można rozliczyć bardzo prosto, korzystając z udostępnionego przez Ministerstwo Finansów programów Twój ePIT. Musisz jednak pamiętać, że rozwiązanie to sprawdź się właściwie jedynie w przypadku, gdy dochody uzyskujesz u jednego pracodawcy, nie korzystasz z odliczeń od podatku ani ulg podatkowych. Program ministerialny przygotowuje wzorcowy PIT-37 na podstawie danych otrzymanych od pracodawców. Jeśli będziesz miał ich więcej, każdy PIT będzie osobno, a do ciebie będzie należało obliczenie całości i podanie jej na jednym formularzu. To samo dzieje się w przypadku odliczeń i ulg. Na szczęście na rynku są specjalne programy takie jak PIT 37 online, które ułatwiają wyliczenie wszystkich kwot i wypełnienie formularza. Po twojej stronie jest właściwie uzupełnienie danych osobowych oraz podanie wyjściowych kwot z dokumentów od pracodawcy i ewentualnych odliczeń. Wszystko inne policzy za ciebie program, co pozwoli uniknąć błędów, które zdarzają się nawet mistrzom matematyki. Dodatkowo program automatycznie sprawdza, czy na formularzu nie pojawiły się takie błędy jak:

 • brak podpisu podatnika,
 • błędnie wpisany PESEL lub NIP
 • brak załączników do ulg podatkowych.

Nie ma także ryzyka, że wypełnisz nieaktualny druk. Ponadto, gotowy formularz od razu możesz przesłać do właściwego US, co skraca np. czas oczekiwania na ewentualny zwrot nadpłaconego podatku. 

PIT 37 za 2020: do kiedy należy go rozliczyć?

PIT-37 niezależnie od tego, czy wypełniasz go sam, z księgową, elektronicznie czy papierowo, trzeba złożyć do 30 kwietnia 2021 roku. W tym roku koniec kwietnia nie wypada w weekend, więc nie można liczyć na choćby jednodniowe przedłużenie terminu składania zeznań.

Materiał zewnętrznyDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *