Recent Posts

Ceny OC wciąż się wahają. W perspektywie kwartalnej widać podwyżki

Ceny OC wciąż się wahają. W perspektywie kwartalnej widać podwyżki

Pierwsze półrocze 2023 r. zakończyło się kolejną obniżką cen OC. Średnia składka obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego spadła o 4,2% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego i wyniosła 502 zł. Na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy rankomat.pl odnotował już jednak podwyżki w skali całego kraju. W 

Najbardziej narażeni na choroby zawodowe nie mają polis zdrowotnych

Najbardziej narażeni na choroby zawodowe nie mają polis zdrowotnych

Według najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (na koniec pierwszego kwartału br.) z dodatkowych polis zdrowotnych korzysta już 4,3 mln Polaków. Większość z nich ubezpieczona jest w ramach umów grupowych, gdzie ubezpieczającym są pracodawcy. Które branże są najlepiej chronione sprawdził SALTUS Ubezpieczenia. Z analizy ubezpieczyciela wynika, 

Schorowany jak sprzedawca – największe zagrożenia zdrowotne w handlu

Schorowany jak sprzedawca – największe zagrożenia zdrowotne w handlu

 • Ponad połowa kasjerów i sprzedawców szuka nowego pracodawcy.
 • Zatrudnieni w handlu są narażeni na wiele problemów zdrowotnych, więc zapewnienie im dostępu do prywatnej opieki zdrowotnej jest w tej branży szczególnie istotne. Mimo to pracownicy handlu detalicznego stanowią jedynie 7% ogółu ubezpieczonych w ramach polis grupowych.
 • Wiele niepublicznych świadczeń medycznych można uwzględnić w medycynie pracy, która jest korzystniej opodatkowana od klasycznych benefitów pozapłacowych.

Handel jest jedną z branż, w których duża rotacja pracowników to powszechne zjawisko. Skalę obrazują między innymi dane gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) oraz Randstad. Z kwartalnych analiz GUS pt. Popyt na pracę, wynika że w grupie firm obejmującej handel i naprawę pojazdów samochodowych powstało w całym 2022 r. 101,7 tys. nowych miejsc pracy. To najwyższy wynik wśród wszystkich branż. Z drugiej strony, ta grupa przoduje również w liczbie zlikwidowanych stanowisk. Jednak była to liczba o połowę niższa (56,5 tys.). Z kolei według ostatniego badania Randstad, Monitor Rynku Pracy, 54% kasjerów i sprzedawców szuka nowego pracodawcy (9% aktywnie, a 45% rozgląda się za ofertami).

Duża rotacja pracowników w handlu zupełnie mnie nie dziwi. Wbrew pozorom wykonują oni ciężką pracę fizyczną, zatem szukają najlepszej oferty. W związku z tym przedsiębiorcy powinni dążyć do tworzenia optymalnych warunków pracy, a na atrakcyjność pracodawcy wpływają m.in. benefity pozapłacowe. Wśród najbardziej pożądanych niezmiennie przoduje dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej. W przypadku tej grupy zawodowej sprawna pomoc medyczna jest szczególnie ważna z racji na zagrożenia dla zdrowia, wynikające z charakteru pracy. Mimo to z naszych obserwacji wynika, że pracownicy handlu detalicznego, to jedynie 7% ubezpieczonych w ramach polis grupowych. Dla porównania zatrudnieni w IT stanowią 16% ogółu, a pracownicy przetwórstwa przemysłowego – 15% – mówi Marcin Załęski, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych i Pracowniczych SALTUS Ubezpieczenia.

Na jakie choroby narażeni są sprzedawcy?

Zatrudnieni w handlu są narażeni na wiele problemów zdrowotnych. Jednymi z pierwszych, które przychodzą nam na myśl są rożnego rodzaju choroby zakaźne. Sprzedawcy są w stałym kontakcie z klientami, zatem stykają się z szeroką gamą patogenów – wirusami i bakteriami. Przed zakażeniem czasem ciężko się uchronić. Zadaniem pracodawców jest więc udostępnienie środków ochrony osobistej. Poza tym do głównych zagrożeń zdrowotnych sprzedawców należą nabyte wady postawy, choroby układu krążenia oraz problemy neurologiczne. Nie możemy też zapominać o ryzyku urazów i kontuzji z powody wypadków przy pracy. Według GUS w ten sposób w zeszłym roku poszkodowanych było ponad 8,5 tys. pracowników handlu (Wypadki przy pracy w 2022 roku – dane wstępne). Oznacza to, że urazów doznaje 3,5 pracowników spośród 1000 zatrudnionych.

5 najczęstszych problemów, do których może przyczynić się praca w handlu:

 1. Wady postawy oraz przewlekłe schorzenia układu ruchu (m.in. skolioza, reumatyzm)
 2. Choroby układu kostno-stawowego (m.in. bóle i zniekształcenia stawów i kręgosłupa)
 3. Choroby układu krążenia (m.in. nadciśnienie, miażdżyca, zawały, udary)
 4. Urazy i kontuzje (m.in.: złamania i skręcenia kończyn, urazy głowy)
 5. Choroby obwodowego układu nerwowego (m.in.: zaburzenia czucia, niedowłady)

Co mogą zrobić pracodawcy?

Przede wszystkim przedsiębiorcy powinni wyjść poza schemat badań wstępnych i okresowych i zachęcać pracowników do regularnej kontroli stanu zdrowia, a także ułatwiać im jej wykonanie. Tu kluczową rolę może odegrać właśnie benefit pozapłacowy w postaci dostępu do prywatnej opieki medycznej.

Wyzwania pracodawców zauważają między innymi ubezpieczyciele, którzy wśród różnych wariantów grupowych ubezpieczeń zdrowotnych oferują profilowane programy profilaktyczne. Ich zadaniem jest zwalczanie konkretnych typów schorzeń. Można zatem w ofercie spotkać dodatkowy pakiet badań i konsultacji ortopedycznych, kardiologicznych czy neurologicznych. Warto też pamiętać, że wszystkie świadczenia medyczne, które mają przeciwdziałać chorobom zawodowym, mogą być elementem obowiązkowej medycyny pracy, która nie jest obciążona podatkami, jak „klasyczne” benefity – dodaje Marcin Załęski z SALTUS Ubezpieczenia.

Źródło: SALTUS Ubezpieczenia

Ciekawe ubezpieczenia – od ochrony kolekcji whisky do polis dla gwiazd

Ciekawe ubezpieczenia – od ochrony kolekcji whisky do polis dla gwiazd

Ubezpieczenia to powszechna, a czasem nawet obowiązkowa forma zabezpieczania samochodów, nieruchomości, siebie i najbliższych przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Ich zakres działania jest jednak znacznie szerszy niż klasyczna ochrona zdrowia i życia, pojazdów czy budynków. Konsumenci oczekują zabezpieczenia również bardzo nietypowych dóbr. Okazuje się, że także 

Ubezpieczenia OC wszędzie tanieją, mimo to na Dolnym Śląsku wciąż są najdroższe

Ubezpieczenia OC wszędzie tanieją, mimo to na Dolnym Śląsku wciąż są najdroższe

Eksperci CUK Ubezpieczenia przeanalizowali, jak kształtowały się ceny polis komunikacyjnych w Polsce w pierwszym kwartale tego roku. Informacje są pozytywne. Ubezpieczenia to wciąż jedna z nielicznych dziedzin, która jest odporna na inflację. Co więcej, średnie ceny OC w dalszym ciągu jadą w dół. Większego wpływu 

Ubezpieczenia utraty dochodu coraz popularniejsze na świecie. A w Polsce?

Ubezpieczenia utraty dochodu coraz popularniejsze na świecie. A w Polsce?

 • W 2026 r. wartość światowego rynku ubezpieczeń utraty dochodu przekroczy 46 mld dolarów, a Europa odegra kluczową rolę w jego rozwoju – prognozuje Market Data Forecast.
 • W Polsce ta kategoria wciąż należy do niszy, ale z roku na rok zyskuje na popularności – Leadenhall Insurance informuje o 23-procentowej dynamice sprzedaży rok do roku.
 • Z ochrony ubezpieczeniowej korzystają głównie przedsiębiorcy i przedstawiciele wolnych zawodów, m.in. lekarze, informatycy, marynarze.
 • Polisa zapewnia wypłatę do 65% przychodów po wypadku lub w związku z chorobą, jeżeli stan zdrowia uniemożliwia ubezpieczonej osobie wykonywanie dotychczasowej pracy. 

Rynek ubezpieczeń utraty dochodu będzie rósł w tempie 3% rocznie i w 2026 r. osiągnie wartość 46,1 mld dolarów – podają analitycy Market Data Forecast w raporcie „Global Income Protection Insurance Market”. Ich zdaniem najszybszy wzrost zanotują ubezpieczyciele z krajów europejskich. Ochrona na wypadek utraty dochodu jest już dostępna w Polsce, ale póki co stanowi niewielki wycinek rynku. Zalicza się ją do tzw. ubezpieczeń różnych ryzyk finansowych. Jak podaje Komisja Nadzoru Finansowej (KNF), odpowiadała za nieco ponad 2% sprzedanych na krajowym rynku polis majątkowych, z przypisem składki na poziomie 866 mln zł na koniec III kw. 2022 r.

Trendy obserwowane w innych krajach często docierają do Polski z lekkim opóźnieniem. Wiele wskazuje na to, że tak samo będzie z popularnością ubezpieczeń utraty dochodu, którymi rynki zachodnie są o wiele bardziej nasycone. W ostatnich latach notujemy jednak dwucyfrową dynamikę wzrostu na poziomie 23% rok do roku. Na ubezpieczenie decydują się głównie osoby pracujące na własną rękę – w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, generujące swoje przychody na mocy kontraktów, umów zleceń czy umów o dzieło, szczególnie przedstawiciele tzw. wolnych zawodów. Lekarze, informatycy czy zatrudnieni na zagranicznych kontraktach marynarze, którzy szukają w związku z tym zabezpieczenia w Polsce. Znaczenie ma też to, że na naszym rynku dopiero od niedawna dostępne są produkty dorównujące poziomem ofertom dostępnym w Europie Zachodnie – mówi Rajmund Rusiecki, Wiceprezes Zarządu w Leadenhall Insurance.

Jak działa ubezpieczenie utraty dochodu?

Polisa rekompensuje dochód z podstawowego źródła utrzymania, jeżeli ubezpieczona osoba utraciła go wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Produkt kierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców i samozatrudnionych, dla których niezdolność do pracy oznacza konieczność utrzymania się za najniższe, niewystarczające świadczenie z ZUS-u.

Dla poszkodowanego, np. przedsiębiorcy, który zanim stracił możliwość wykonywania zawodu zarabiał 15 000 zł miesięcznie, zasiłek ok. 2000 zł oznacza kilkusetprocentowy spadek przychodów. I problemy finansowe po krótkim czasie. Koszty utrzymania w większości przypadków rosną w związku z drogim leczeniem i rehabilitacją. Poza tym wypadek czy choroba nie zwalniają z konieczności regulowania dotychczasowych zobowiązań, np. rat kredytu, czynszów czy edukacji dzieci – zauważa Rajmund Rusiecki z Leadenhall Insurance.

Podstawowym ryzykiem, które zabezpiecza polisa, jest całkowita czasowa niezdolność do pracy, czyli stan, który nie wyklucza powrotu do zawodu. Standardowo świadczenie w wysokości do 65% średnich miesięcznych przychodów z ostatniego roku można otrzymywać do 2 lat. Ochrona może także zabezpieczyć dożywotnią niezdolność do pracy – w tym przypadku ubezpieczenie zapewnia wypłatę w wysokości np. 10-krotności rocznych przychodów. Osobnym elementem polisy może być zabezpieczenie najbliższych poszkodowanego na wypadek jego śmierci lub inwalidztwa.

Podczas zakupu ochrony należy zwrócić uwagę nie tylko na wartość świadczenia, które będzie można otrzymać po szkodzie. Warto także dopytać m.in. o to, jak ubezpieczyciel definiuje „niezdolność do pracy”. Utrata dochodu powinna dotyczyć konkretnego, wskazanego z nazwy zawodu, a nie możliwości wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Tylko wtedy ubezpieczenie spełni swoją rolę, bo zrekompensuje zarobki na poziomie dotychczasowej branży. Oczywiście świadczenie z polisy nie wyklucza równoległego podjęcia innej pracy, na którą pozwala stan zdrowia poszkodowanego – dodaje Rajmund Rusiecki.

Źródło: Leadenhall Insurance

Rusza sezon rowerowy. Warto ubezpieczyć i rower i siebie, bo kradną i rośnie liczba wypadków

Rusza sezon rowerowy. Warto ubezpieczyć i rower i siebie, bo kradną i rośnie liczba wypadków

• Sezon na rower to czas żniw dla złodziei. W 2022 roku w woj. dolnośląskim skradziono ich ponad 2,1 tys. sztuk. Wykrywalność wynosi tutaj blisko 33 proc. Rower warto więc ubezpieczyć, ale również pamiętać o wymaganiach dotyczących zabezpieczeń.• Wzrasta liczba rowerzystów poszkodowanych w wypadkach. W 

Które biznesy chcą sprzedawać ubezpieczenia?

Które biznesy chcą sprzedawać ubezpieczenia?

Z 30,9 tys. do 30,4 tys. zmniejszyła się na koniec 2021 roku liczba zarejestrowanych w Polsce agentów ubezpieczeniowych – wynika z ostatniego dostępnego, przygotowanego przez KNF podsumowania rynku pośredników. To jednak nie oznacza, że brakuje chętnych do sprzedaży ubezpieczeń: liczba „osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne” 

Startują ferie – jaka polisa przyda się na stok, na obóz, a jaka na plażę?

Startują ferie – jaka polisa przyda się na stok, na obóz, a jaka na plażę?

 • 13 lutego rozpoczynają się ferie zimowe. Wyjeżdżającym na urlop w góry przyda się polisa turystyczna. Tylko TOPR w ubiegłym sezonie zimowym interweniowało blisko 350 razy, a 12 zdarzeń zakończyło się śmiercią. Niestety także w tym sezonie odnotowano już dziesiątki interwencji i kilka wypadków śmiertelnych.
 • Dla wypoczywających w kraju niezbędne minimum to NNW i OC koszt takiej ochrony wyniesie od 27 zł wzwyż na tydzień dla rodziny 2+2. W Alpy lub Dolomity za podstawowy pakiet KL/NNW/OC i assistance zapłacimy od 87 zł.
 • Odpoczywając zimą nie tylko w ciepłych krajach, warto rozszerzyć zakres polisy np. o ochronę domu przed włamaniem i kradzieżą.

Pomimo panującej drożyzny i ograniczonej siły nabywczej wielu Polaków spędzi tegoroczne ferie poza domem. Dużą część z nich stanowić będą rodziny z dziećmi. Stąd nawet kilkudniowy urlop trzeba zaplanować nie tylko aktywnie, ale i bezpiecznie. Aby tak się stało bez względu na to, gdzie i na jak długo jedziemy, powinniśmy posiadać ubezpieczenie turystyczne. Polisa nie kosztuje dużo, a jej odpowiednio dobrany zakres zapewni pokrycie wyjątkowo wysokich w tym roku kosztów leczenia, wypłatę świadczeń na skutek trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz pomoc assistance.

Świadomość ubezpieczeniowa Polaków wybierających się nie tylko na zimowy wypoczynek systematycznie rośnie. W przypadku wyjazdów zagranicznych coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że podróż bez polisy turystycznej to duże ryzyko, a sama karta EKUZ nie zagwarantuje satysfakcjonującej ochrony. Również urlop w kraju może przynieść negatywne zdarzenia losowe. Dlatego o ubezpieczenie opłaca się zadbać, bez względu na to, czy planujemy spacery nad ciepłym morzem, jazdę na nartach, czy górskie wędrówki – mówi Izabela Szymańska z CUK Ubezpieczenia.

Tatry będą jak zwykle oblężone. Dzieciom na obozach przyda się NNW.

Tatry to także w tym roku najpopularniejsze miejsce zimowego wypoczynku. Należy jednak pamiętać, że przebywanie w górach wiąże się z ryzykiem wypadków. Są na nie narażone nie tylko osoby, które uprawiają narciarstwo czy alpinizm, ale także „zwykli” turyści i spacerowicze. Potwierdzają to statystyki Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ubiegłorocznym sezonie zimowym od 1 grudnia 2021 do końca maja 2022 roku TOPR był wzywany do 346 interwencji, z których 136 związanych było z upadkiem lub potknięciem. Niestety również w tym okresie śmierć w Tatrach poniosło 12 osób. Dane potwierdzają, jak ważne są rozwaga i odpowiedzialność, a więc również odpowiednia ochrona ubezpieczeniowa.

– Wypoczywającym na terenie kraju zalecamy wykupienie ochrony NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) oraz OC w życiu prywatnym. Pierwsza polisa zapewni wypłatę świadczeń w związku z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. Natomiast OC zabezpieczy nas przed konsekwencjami często wysokich odszkodowań będących efektem nieumyślnych szkód wyrządzonych osobom trzecim. Składka za taką tygodniową ochronę dla czteroosobowej rodziny z sumami ubezpieczenia OC do 50 tys. zł i 10 tys. zł za NNW rozpocznie się już od ok. 27 zł – kalkuluje Izabela Szymańska z CUK Ubezpieczenia.

O polisie NNW powinni szczególnie pamiętać rodzice posyłający swoje dzieci np. na zimowe kolonie, czy obozy narciarskie zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 – Przy ubezpieczeniu NNW ważne jest, aby było ono adekwatne do aktywności naszego dziecka. Stąd też w pierwszej kolejności rekomendujemy rodzicom dokładne zapoznanie się, jakie ryzyka obejmuje już posiadana ochrona NNW np. szkolna oraz, gdy zajdzie taka potrzeba, rozszerzenie jej o dodatkowy zakres. I tak, kiedy nasza pociecha udaje się na obóz sportowy lub narciarski, warto wykupić specjalną zwyżkę uwzględniającą uprawianie sportów podwyższonego ryzyka. Środki z odszkodowania nie usunął wprawdzie dolegliwości po wypadku, ale na pewno pomogą w szybszym dojściu do optymalnej sprawności  –przypomina Izabela Szymańska z CUK Ubezpieczenia.

W Alpach EKUZ nie pomoże tak jak prywatna ochrona. Składka dla rodziny możliwa już od 87 zł.

Najczęściej odwiedzane zimą przez polskich turystów zagraniczne kurorty znajdują się w Alpach i Dolomitach, słowackich Tatrach oraz czeskich Karkonoszach. Mimo stosunkowo bezpiecznej infrastruktury także tam przytrafiają się nieszczęścia. Wg danych firm zajmujących się pomocą assistance 30 proc. z nich ma miejsce we Włoszech, a 1/5 w Austrii. W Czechach i Słowacji jest ich łącznie ok. 10 proc. Wypadek lub kontuzja na stoku to konieczność skorzystania co najmniej z pomocy lekarskiej, a często też hospitalizacji. Negatywne zdarzenia wiążą się ponadto z akcją ratunkową, zwiezieniem ze stoku, przewiezieniem do szpitala, a nawet transportem medycznym do kraju. Za granicą działania te są odpłatne i nierefundowane przez NFZ w ramach Karty EKUZ. Stąd tak ważne jest posiadanie prywatnego ubezpieczenia turystycznego.

– Przykładowe stawki ubezpieczenia turystycznego obejmującego koszty leczenia, NNW i OC dla rodziny 2+2 udającej się na 7-dniowy wypoczynek do Włoch kształtują się od 87 zł do nawet 1,9 tys. zł. Różnice w cenach wynikają głównie z wysokości sum oraz zakresu ubezpieczenia. W odniesieniu do tego typu polis mamy bowiem do czynienia z wieloma rozszerzeniami. Najszersze warianty będą uwzględniały np. klauzulę sportów wysokiego ryzyka, czy kontynuację leczenia po nieszczęśliwym wypadku w Polsce, co znacząco podnosi składkę. Już samo zabezpieczenie sprzętu sportowego uwzględniające brak możliwości zaopiekowania się nim wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania powoduje wzrost składki o 250 zł – zauważaIzabela Szymańska z CUK Ubezpieczenia.

Wyjeżdżasz na urlop? Polisa turystyczna pomoże ochronić twój dom od kradzieży i włamania.

W sezonie zimowym najczęściej wybieramy polskie góry, ale popularnością cieszą się również ciepłe i często egzotyczne kierunki podróży. Wg analizy „Zimowe wyjazdy Polaków” przeprowadzonej przez serwis Triverna 29 proc. badanych deklaruje wyjazd zagraniczny, a ¼ spośród nich wybiera wypoczynek nad morzem. Wśród modnych miejsc są w tym sezonie m.in. Malta, Wyspy Kanaryjskie, Cypr czy Egipt. Podczas urlopu nie tylko w dalekich krajach warto pamiętać, że w ramach polisy turystycznej możliwe jest ubezpieczenie od kradzieży i włamania do domu podczas naszej nieobecności.

– Istnieje dużo zmiennych, które wpływają na cenę polisy turystycznej. Należą do nich nie tylko wysokość sum gwarancyjnych za poszczególne ryzyka, ale także wiek i stan zdrowia ubezpieczonego, fakt, gdzie spędzimy urlop i jakim zakresem ochrony jesteśmy zainteresowani. Oprócz tego część towarzystw w nowym roku wycenia ubezpieczenie turystyczne wyżej. Przed zawarciem polisy warto więc sprawdzić, jak wyglądają stawki u różnych ubezpieczycieli np. za pośrednictwem porównywarek on-line. Pozwoli to na wybór korzystnej cenowo oferty oraz dobór pakietu odpowiedniego do naszych oczekiwań – podsumowujeIzabela Szymańska z CUK Ubezpieczenia.

Agent ubezpieczeniowy – zawód na czas kryzysu?

Agent ubezpieczeniowy – zawód na czas kryzysu?

Polisy drożeją, porównywarki na topie W 2022 roku poza komunikacyjnymi ubezpieczeniami OC, ceny polis systematycznie rosły.W przypadku ubezpieczeń majątkowych w okresie styczeń-grudzień 2022 składki poszły w górę średnio o 19 proc., a autocasco podrożało o 7 proc. Odpowiednio dla polis na życie, było to ponad