Recent Posts

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Wszystkie ubezpieczenia komunikacyjne można podzielić na dwie kategorie: ubezpieczenia obowiązkowe, jakim jest ubezpieczenie OC, oraz ubezpieczenia dobrowolne, czyli ubezpieczenie AC oraz NNW. OC i AC są ubezpieczeniami związanymi z samym pojazdem, natomiast ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem, które chroni kierującego ubezpieczonym pojazdem oraz jego pasażerów przed […]

Ubezpieczenia podróży

Ubezpieczenia podróży

Ubezpieczenia podróży wchodzą w skład ubezpieczeń turystycznych i podobnie jak one mogą być wykorzystane w czasie podróży na terenie Polski oraz poza jej granicami. Składka za takie ubezpieczenie zależy od zakresu ubezpieczenia, ale również od miejsca wyjazdu, czyli od kraju, w którym będzie się odbywać […]

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenia nieruchomości wchodzą w skład ubezpieczeń majątkowych i co do zasady są ubezpieczeniami dobrowolnymi. W przypadku kredytu hipotecznego ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości jest jedną z form zabezpieczenia kredytu. Ubezpieczeniem można objąć zarówno dom, jak i mieszkanie, niektórzy ubezpieczyciele pozwalają na ubezpieczenie garażu czy innych nieruchomości o charakterze niemieszkalnym. Coraz częściej wraz z samą nieruchomością ubezpiecza się również jej wyposażenie, a więc meble, sprzęt czy cenne przedmioty.

Przed czym chroni ubezpieczenie nieruchomości?
W podstawowym zakresie ubezpieczenie nieruchomości chroni nieruchomość przed zalaniem, pożarem, ale również przed włamaniem i jego skutkami. Zalanie i pożar, do których często bywają dodawane inne kataklizmy, jak huragany czy nawałnice, a więc zdarzenia nagłe o dość niespodziewanym przebiegu, wchodzą w zakres podstawowej ochrony ubezpieczeniowej. Nieruchomość może być chroniona nie tylko wtedy, gdy jest zamieszkana. W wielu przypadkach ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie nieruchomości na etapie jej budowania. Ochrona przed katastrofą budowlaną gwarantuje mieszkanie zastępcze na czas usuwania skutków katastrofy.

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenia nieruchomości mogą być także tworzone jedynie z myślą o domach mieszkalnych, przy czym ochrona ubezpieczeniowa może obejmować taką nieruchomość na etapie jej budowania, jak i po oddaniu nieruchomości. W tym przypadku bardzo często ubezpieczyciele przedłużają ochronę na wybudowany dom. Takie ubezpieczenie może także chronić narzędzia i maszyny budowlane, jakie wykorzystuje się w czasie budowy. Natomiast przy nieruchomościach już wybudowanych ochrona ubezpieczeniowa może obejmować także ogrodzenie nieruchomości czy niektóre dodatkowe pomieszczenia, jak piwnice, garaże czy poddasza.

Ubezpieczenie wyposażenia

W ramach ubezpieczenia nieruchomości bardzo często chroni się także różne elementy wyposażenia wnętrza. Najczęściej ubezpieczającym dom czy mieszkanie zależy na ochronie sprzętu czy mebli. Ochrona może działać także w przypadku włamania czy kradzieży rabunkowej. Ten zakres ochrony bywa często wybierany jedynie na czas nieobecności, spowodowanej np. wyjazdem całej rodziny. Ubezpieczana nieruchomość może być także chroniona przed skutkami działań wandalizmu czy przed konsekwencjami tak zwanego rażącego niedbalstwa, spowodowanego m.in. przez włączone żelazko.

Ubezpieczenie maszyn

Ubezpieczenie maszyn

Ubezpieczenie maszyn to ubezpieczenie, z którego chętnie korzystają przedsiębiorcy. Umową ubezpieczenia objęty jest wówczas wykorzystywany park maszynowy, głównie urządzenia precyzyjne oraz maszyny leasingowane, które w ten sposób są dodatkowo zabezpieczane na wypadek zajścia różnych zdarzeń. Ubezpieczenie all risk Ubezpieczenia maszyn co do zasady są ubezpieczeniami […]

Ubezpieczenie transportu

Ubezpieczenie transportu

Ubezpieczenia transportu są skierowane do przedsiębiorców, których działalność oparta jest na transporcie różnych produktów. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, w skład tych ubezpieczeń wchodzi zabezpieczenie przewożonego transportu, ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz OC spedytora. Ubezpieczenie przewożonego mienia Przy organizacji transportu najważniejsze […]

Czym są ubezpieczenia turystyczne

Czym są ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne kojarzone są najczęściej z wyjazdami w czasie wakacji. Bardzo często same biura podróży, które organizują wyjazdy, wykupują w imieniu swoich klientów polisy grupowe i oferują je w pakiecie wyjazdowym. Warto jednak się przyjrzeć, jaki zakres ubezpieczenia oferują polisy turystyczne.

Czym są ubezpieczenia turystyczne?

Ubezpieczenia turystyczne najczęściej zawierane są pomiędzy osobą indywidualną a ubezpieczycielem i chronią przed finansowymi konsekwencjami różnych zdarzeń, do jakich może dojść w czasie podróży. Najczęściej polisa chroni na wypadek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, do jakich dochodzi w czasie wakacyjnego wypoczynku. Polisa turystyczna może zapewnić konsultację lekarską czy realizację niektórych zabiegów w szpitalu, oczywiście do kwoty, jaką ustalono przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel może również zorganizować transport chorego do kraju lub transport jego zwłok, jeśli ubezpieczony zmarł w czasie wypoczynku. Nieco inną ochronę zapewnia się osobom przewlekle chorym, które wyjeżdżają na wakacje, oraz osobom, które w czasie wypoczynku będą uprawiać sporty ekstremalne oraz wyczynowe.

Nie tylko ubezpieczenie zdrowotne

Choć przyjęło się, że ubezpieczenie turystyczne chronią w przypadku utraty zdrowia, to mogą one chronić przed różnym zdarzeniami. Coraz częściej ochrona ubezpieczeniowa działa w przypadku utraty czy zniszczenia bagażu, ale również w przypadku opóźnienia czy odwołania lotu. Niektóre polisy chronią w przypadku odwołania imprezy przez organizatora, inne z kolei gwarantują możliwość powrotu do kraju, jeśli okaże się, że biuro podróży upadło. Ubezpieczenia turystyczne mogą działać także na terenie Polski, często są wykupowane w przypadku wypoczynku organizowanego na terenie pasa przygranicznego, a więc w Polsce i w państwach ościennych. I choć w interesie ubezpieczyciela jest zadbanie o powrót do zdrowia ubezpieczającego, to w przypadku jego śmierci, zwłaszcza gdy ta śmierć nastąpi w pewnych określonych okolicznościach, ubezpieczyciel może wypłacić uposażonym odpowiednią kwotę, będącą sumą ubezpieczenia.

Dużo możliwości daje także ubezpieczenie assistance, wykupowane głównie przez osoby wyjeżdżającego do pracy zagranicę oraz ubezpieczenie OC dla wychowawców oraz organizatorów imprez turystycznych, którzy sprawują opiekę nad uczestnikami. Takie polisy mogą gwarantować pomoc prawną w określonych wypadkach lub wypłatę świadczenia finansowego.