Autor: redakcja

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują szeroką gamę produktów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, potocznie zwane ubezpieczeniem OC. Polisa OC kojarzy nam się zazwyczaj z ubezpieczeniem komunikacyjnym, jednakże w pakiecie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, znajdziemy również dotyczące wykonywanego zawodu i innych poziomów codziennego życia. W strefie ubezpieczeń wyróżnia się cztery podstawowe […]

Ubezpieczenie na życie – ważna i potrzebna polisa

Ubezpieczenie na życie – ważna i potrzebna polisa

Podstawowym celem ubezpieczenia na życie, jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, co przede wszystkim skutkuje większym poczuciem bezpieczeństwa. Gwałtowny wzrost tempa życia, odpowiedzialność za rodzinę powoduje, że często stajemy przed decyzją, jak zabezpieczyć najbliższych w przypadku śmierci? Wykupienie polisy na życie zapewnia nam komfort psychiczny, […]

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Wszystkie ubezpieczenia komunikacyjne można podzielić na dwie kategorie: ubezpieczenia obowiązkowe, jakim jest ubezpieczenie OC, oraz ubezpieczenia dobrowolne, czyli ubezpieczenie AC oraz NNW. OC i AC są ubezpieczeniami związanymi z samym pojazdem, natomiast ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem, które chroni kierującego ubezpieczonym pojazdem oraz jego pasażerów przed skutkami wypadków i innych zdarzeń z udziałem ubezpieczonego pojazdu.

Ubezpieczenia OC i AC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem, jakim powinien być objęty każdy pojazd poruszający się po polskich ulicach. Ubezpieczenie przenosi na ubezpieczyciela wszelkie koszty, związane z uszkodzeniem innych pojazdów w czasie wypadku, jaki spowoduje kierujący ubezpieczonym pojazdem. Ochrona ubezpieczeniowa działa także wtedy, gdy inni uczestnicy kolizji czy wypadku doznali uszczerbku na zdrowiu. Wówczas koszt rehabilitacji czy wypłaty świadczenia w przypadku śmierci ofiary wypadku ponosi ubezpieczyciel. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, a za jego brak właściciel pojazdu może zostać ukarany mandatem oraz karą finansową. Natomiast ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które można wykupić z myślą o ochronie pojazdu. AC działa wtedy, gdy wypadek czy stłuczka były spowodowane przez sprawców, których nie udało się odnaleźć. AC również bywa pomocne, gdy to kierujący ubezpieczonym pojazdem spowodował wypadek, a jego pojazd wymaga naprawy. Jednak spowodowanie wypadku w danym roku przekłada się na wysokość składki za ubezpieczenie OC i AC. Sami ubezpieczyciele premiują kierowców za bezszkodową jazdę.

Ubezpieczenie NNW

Zarówno OC, jak i AC chronią głównie pojazdy, będące uczestnikami kolizji czy wypadku. Ochrona ubezpieczeniowa może być poszerzona o wypłatę świadczeń finansowych oraz sfinansowanie leczenia kierowcy oraz pasażerów w przypadku, gdy w czasie zdarzenia znajdowali się oni w pojeździe i doznali obrażeń. Ubezpieczenie NNW jest również ubezpieczeniem dobrowolnym, jednak jest sprzedawane razem z ubezpieczeniem OC.

Kiedy ochrona nie działa?

Ubezpieczyciel nie przejmuje na siebie skutków wypadków, spowodowanych przez kierującego, który był pod wpływem działania alkoholu, środków odurzających lub innych substancji psychoaktywnych. Jeśli wypadek spowoduje kierowca jadący pojazdem bez ważnych badań technicznych, ubezpieczyciel często również nie przejmuje na siebie odpowiedzialności finansowej za taki wypadek.

Ubezpieczenia podróży

Ubezpieczenia podróży

Ubezpieczenia podróży wchodzą w skład ubezpieczeń turystycznych i podobnie jak one mogą być wykorzystane w czasie podróży na terenie Polski oraz poza jej granicami. Składka za takie ubezpieczenie zależy od zakresu ubezpieczenia, ale również od miejsca wyjazdu, czyli od kraju, w którym będzie się odbywać […]

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenia nieruchomości wchodzą w skład ubezpieczeń majątkowych i co do zasady są ubezpieczeniami dobrowolnymi. W przypadku kredytu hipotecznego ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości jest jedną z form zabezpieczenia kredytu. Ubezpieczeniem można objąć zarówno dom, jak i mieszkanie, niektórzy ubezpieczyciele pozwalają na ubezpieczenie garażu czy innych nieruchomości o […]

Ubezpieczenie maszyn

Ubezpieczenie maszyn

Ubezpieczenie maszyn to ubezpieczenie, z którego chętnie korzystają przedsiębiorcy. Umową ubezpieczenia objęty jest wówczas wykorzystywany park maszynowy, głównie urządzenia precyzyjne oraz maszyny leasingowane, które w ten sposób są dodatkowo zabezpieczane na wypadek zajścia różnych zdarzeń.

Ubezpieczenie all risk

Ubezpieczenia maszyn co do zasady są ubezpieczeniami all risk, a więc użytkowany zgodnie z przeznaczeniem sprzęt jest chroniony zarówno na wypadek wad konstrukcyjnych czy problemów z działaniem, wynikającym z wadliwości maszyny, jak i na wypadek nieodpowiedniego korzystania z maszyny. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszynę w czasie jej eksploatacji, ale również w czasie remontu, naprawy, montażu i demontażu, wynikających m.in. z konieczności uruchomienia maszyny w innym miejscu, oraz w czasie wszelkich remontów na terenie zakładu. Wszelkie awarie mechaniczne oraz elektryczne są również objęte ochroną ubezpieczeniową, głównie ze względu na fakt, że mogły one doprowadzić do finansowych konsekwencji u właściciela maszyny.

Wybrane ryzyka objęte ochroną

Ubezpieczenie maszyny przenosi odpowiedzialność na ubezpieczyciela przy pojawieniu się błędów w maszynie, wynikających z projektu lub konstrukcji samej maszyny. Ochrona ubezpieczeniowa działa także, gdy na etapie produkcji ubezpieczonej maszyny wykorzystano jakieś wadliwe materiały i części, które mogą ulec zniszczeniu w czasie eksploatacji, prowadząc tym samym do niezaplanowanych przestojów i opóźnień. Ubezpieczeniem objęta jest także sama eksploatacja maszyny, a więc wszelkie zdarzenia, do jakich doszło w czasie użytkowania maszyny. Mogą to być zarówno zdarzenia będące aktem wandalizmu, ale również niedopatrzenia, a więc zdarzenia, w których ważną rolę odgrywa czynnik ludzki. Do takich zdarzeń zalicza się np. brak wody w kotłach. Częściej jednak maszyny ulegają uszkodzeniu z powodów eksploatacyjnych (np. rozerwanie jakichś elementów, ich zniszczenie na skutek długotrwałego użytkowania) czy z powodu przepięć elektrycznych, które mogą prowadzić do powstania uszkodzeń.

Suma ubezpieczenia w przypadku ubezpieczania maszyn jest równa wartości maszyny. Jednak wypłata jakichś odszkodowań cząstkowych nie pomniejsza wartości sumy ubezpieczenia. W określonych przypadkach firmy mogą się zdecydować na poszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o kolejne zdarzenia, których nie uwzględniono w umowie ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia może być dowolnie modyfikowany w czasie trwania umowy.

Ubezpieczenie transportu

Ubezpieczenie transportu

Ubezpieczenia transportu są skierowane do przedsiębiorców, których działalność oparta jest na transporcie różnych produktów. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, w skład tych ubezpieczeń wchodzi zabezpieczenie przewożonego transportu, ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz OC spedytora. Ubezpieczenie przewożonego mienia Przy organizacji transportu najważniejsze […]

Czym są ubezpieczenia turystyczne

Czym są ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne kojarzone są najczęściej z wyjazdami w czasie wakacji. Bardzo często same biura podróży, które organizują wyjazdy, wykupują w imieniu swoich klientów polisy grupowe i oferują je w pakiecie wyjazdowym. Warto jednak się przyjrzeć, jaki zakres ubezpieczenia oferują polisy turystyczne. Czym są ubezpieczenia turystyczne? […]